Laddar Evenemang

Helandedagar
Syftet med Helandedagar är att Gud skall få möjlighet att gå på djupet för att betjäna och uppfylla dig.

Innehåll: Två dagar av undervisning inom själens och kroppens helande och flödesbön samt två personliga bönesamtal.

Vi vill erbjuda dig möjligheten på detta sätt att ta emot av Guds kärlek och Jesus helandekraft.

Vi arrangerar vi nattlogi och måltider för dig.

Kostnad:
Helandedagar på plats 1850 kr.
Anmälan:   https://www.arken.org/anmalan-helandedagar/

Share This Post, Choose Your Platform!