Laddar Evenemang

Visst är dina relationer det viktigaste du har?

Relationsdag på Arken lördag 7 mars kl 10.00-18.00.

Temat denna gång är relationen mellan man och kvinna & Vikten av kommunikation.

Guds tanke för människan var en man och en kvinna som står jämlika vid varandras sida.
Ett grundläggande behov i alla relationer, är behovet av kommunikation! Ett problem för många relationer som trasslar, är bristen på kommunikation. Under en relationsdag får man förståelse för hur samspelet med andra människor fungerar, att det finns andra tänkesätt och flera sätt att kommunicera på. Under dagen ges även andra verktyg och viktiga nycklar för bättre relationer. Det finns upprättelse för alla relationer!


Datum:
lördag 7 mars Plats: Församlingen Arken i Kungsängen
Kostnad: 200 kr (inkl mat & fika). Betalning görs på plats
Anmälan: till info@arken.org (Du kan komma oanmäld också, men det underlättar vår planering om vi får din anmälan innan).

Senare på våren finns också en relationsdag lördag 9 maj. Då är platsen Sjöhamra Gård i Åkersberg Hitta till Sjöhamra

  

Pastor Gunnar Bergling är initiativtagare till Relationsdagen och kommer att undervisa tillsammans med Lars och Ann-Marie Lindqvist. De är samtliga väldigt omtyckta relationstalare och har en lång erfarenhet av själavårdsarbete. *Ann-Marie och Lars har arbetat under många år med äktenskapsrådgivning och bearbetningssamtal på Arkens Helandecenter. De kan även erbjuda särskilda samtal för att stärka äktenskap eller ge rådgivning inför ett äktenskap. (Se Arkens Helandecenter) >>

“Undervisning om vad relationer är, hur man lever med och praktiserar dem här och nu har medfört en tro på en Gud och Fader som vill lära alla sina barn att vara grundad i förhållandet med Honom, och i förhållandet till en maka, vän och syskon.

 

De gamla tankarna “det går inte”, “det är omöjligt”, “människor går inte att lita på”, hade byggt starka fästen och tankebyggnader i mitt sinne. Förnyelse av sinnet kom genom nya tankar – och medförde en vår i sinnet! En resa började!

Jag är så tacksam för Guds ingripande i alla mina relationer! Gud har trofast verkat i en djup fader-barn relation till mina två vuxna barn och ett barnbarn, på väg till frälsning och fullständig upprättelse! Gud är god, trofast och Far. Jag kommer att vara med på nästa relationsdag också!” (Läs hela vittnesbördet här)  >>

Share This Post, Choose Your Platform!