Inta din frihet

140 kr

Författare: Graham och Shirley Powell

Boken visar hur en kristen kan bli fri från demoniskt betryck.  Den här boken används som lärobok världen runt.

Muk pärm, 234 sidor.

Beskrivning

Den här boken är skriven utifrån personlig erfarenhet och visar hur en kristen kan bli fri från demoniskt betryck genom bön och tillämpning av bibliska sanningar.  Boken är en balanserad och praktisk lärokälla för Kristi kropp världen runt. Den har hjälpt många att bli fria inom områden som verkat hopplösa.

Till toppen