Låt inte ditt förflutna stjäla din framtid

114 kr

Författare: Linda Bergling

Det förflutna behöver försonas med Gud. Det görs genom att i tro ta emot helande och upprättelse för saker som ligger bakåt i tiden. Boken hjälper dig att glömma det förflutna på ett rätt sätt så att du kan välkomna framtiden.

Mjuk pärm, 137 sidor

Beskrivning

Låt inte ditt förflutna stjäla din framtid

Paulus säger i Bibeln att han glömmer det som ligger bakom och sträcker sig mot det som ligger framför. Man kan glömma sitt förflutna på ett felaktigt sätt, så att det förflutna blir som en tung ryggsäck på ryggen som hindrar språnget in i framtiden. Både mognads- och helgelseprocessen bromsas upp av en sådan typ av glömska. Man kan också glömma på ett rätt sätt och försona det förflutna med Gud. Det gör man när man i tro tar emot helande och upprättelse även för saker som ligger långt tillbaka i tiden. Helandet av det förflutna är Guds gåva till dig.

Du kommer i den här boken att få möta Paulus och se frukten av ett försonat förflutet i hans liv. Från att ha varit hård, distanserad och lagisk blev han varm och mild man, med djup empati och intresse för andra människors liv. Han kunde visa känslor, han var öppen och tillgänglig, men samtidigt fokuserad, och kallelsemedveten med en hängiven och djup kärlek till Jesus.

I slutet av boken får du också vittnesbörd från människor som fått sitt förflutna försonat med Gud, människor som blivit berörda av Guds kärlek till helande, befrielse och upprättelse.

Frågor som boken besvarar:
• Har Jesus omsorg om det förflutna?
• Finns det förflutna kvar då man blir en kristen?
• Var Gud med också i förfluten tid?
• Är helande av det förflutna en konsekvens av Jesu död på korset?
• Hur försonar man det förflutna med Gud?
• Hur bearbetar man det förflutna?
• Hur ser frukten av ett försonat förflutet ut?
• Hur vet jag om jag behöver helande för mitt förflutna?

Om författaren
Linda Bergling är grundare av Arkens bibelskola ”Jesus Helar och Upprättar” samt Arkens helandecenter. Hon arbetar som andrepastor i församlingen Arken i Kungsängen, men reser också i Norden och utöver världen med sin frimodiga undervisning om Jesus som Herren Läkaren. Helande för själen är en hjärtefråga för henne och i över 30 år har hon tjänat Gud i helande- och upprättelsetjänst.

Till toppen