Innehåller följande sånger:
1. Tack för Lammet
2. Genom blodet
3. Kraft går ut från Dig
4. Du är densamme
5. Genom Jesus sår
6. Jag har ett hjärta som brinner
7. Du är så god mot mig
8. Du lyfter upp mig