Linda Bergling ber om befrielse och helande för själen. Själen består av tankar, känslor och viljan. Alla områden berörs. Flödesbön är benämningen på den typ av bön som bes ut till många samtidigt. Förebedjaren lyssnar in vad den Helige Ande har att säga och ber ut det.  Vi önskar att bönen ska beröra dig på djupet och betjäna dig.