I höst kommer Arken till Uppsala. Det blir helandemöten och personlig betjäning. Flödesbön och kvällsmöten. Öppet för alla. Det första tillfället är den 8 september och då är Anita Björk talare. Linda Bergling kommer att predika den 6 oktober.