Rodney Howard-Browne gör ett unikt besök i församlingen Arken

 

Under en turne i Europa som pågår mellan den 5-21 november gör Rodney Howard-Browne ett unikt besök i Sverige och har endast ett kvällsmöte som sker i församlingen Arken måndag den 5 november kl 19.00.

Rodney är tillsammans med sin fru Adonica grundare till Revival Ministries International i Florida. I slutet av 80-talet flyttade makarna från sitt födelseland Sydafrika till USA, kallade av Gud som missionärer från Afrika till Amerika. I ett profetiskt ord talade Herren genom Rodney och förklarade: “Som Amerika har sått missionärer under de senaste 200 åren kommer jag att sända människor från andra nationer till USA. Jag skickar en mäktig väckelse till Amerika.”
     Några år senare fick de uppleva en väckelse med under och tecken som har fortgått ända fram till idag. Den har resulterat i att tusentals människor blivit berörda och förändrade i mötet och närvaron av en levande Gud! Gud rör sig fortfarande idag – räddar, läker, återställer och sätter människor fria!

Med en passion för själar och en passion för att återuppliva och mobilisera Kristi kropp, har makarna Howard-Browne genomfört kampanjer i hela 57 nationer i USA med resultatet att över 17 755 700 dyrbara människor kommit till Kristus och tiotusentals troende har blivit återupplivade och mobiliserade att predika Jesu Kristi evangelium. 

Varmt välkommen till väckelsekväll måndagen den 5 november kl 19.00. Det kommer att bli kraftfull predikning, undervisning och manifestation av den helige Ande. Många hjärtan kommer att beröras och för evigt ändras av Guds Ande. Fri entré! Ta med en vän och kom!

Källa: Biografi Rodney Howard-Browne från Revival Ministries International