(Klicka på rubriken för att läsa hela nyheten)

Vi rekommenderar att följa dessa instruktioner i våra möten:

1) Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök.

2) Handsprit är ett alternativ om man inte har tillgång till varmt vatten och tvål.

3) Just nu hälsar vi inte på varandra med handskakning och vi undviker att krama varandra.

4) Om du hostar, gör det i armvecket eller håll en pappersnäsduk framför munnen.

5) Vi sitter i mötena på varannan stol för att ge varandra utrymme. Vi har våra möten som vanligt.

6) Om du är förkyld önskar vi att du stannar hemma. Du kan följa söndagens gudstjänst via nätet.

7) Vi rekommenderar att vara uppmärksam på sjukdomssymtom. Kontakta Sjukvårdsupplysningen 1177 om du vill få medicinsk rådgivning.

Vi ska inte låta oss gripas av fruktan. Vår allmänna policy är att vi tror på Guds helande kraft och litar på Hans beskydd. Läs gärna Psaltaren 91. Tacka för att Han är vår trygghet. Vi följer kontinuerligt de instruktioner som myndigheterna ger.  För att inte utsätta andra för onödiga risker ber vi alla att följa den här praxisen.