Linda Bergling med flera andra ber för dig.  Bönen sänds direkt från Arkens TV-studio  mån-fred mellan kl. 13-14. Ring eller mejla in dina böneämnen.
E-mail: [email protected].  Telefon: 08-588 840 00 (må-fre kl. 8.30-12.30).  Förbönstelefonen 08-588 840 40  (må-tor kl.9-11)