UNDER MIRAKELKONFERENSEN 11-19 juli kommer det att finnas mycket betjäning.  Flödesbön kommer att vara under flera gånger under veckan bland annat med temat Bli fri från fruktan och fylld med Guds kärlek. Under flödesbönen betjänar vi dig med nådegåvor och den helige Andes smörjelse. Du får vila i Guds kärlek.  Det finns också möjlighet att boka ett personligt förbönssamtal som sker på telefon.  Samtalet kan bokas via Arkens växel telefon 08-588 840 00. Du kan också skicka ditt böneämne till oss per e-mejl och vi ber gärna för dig.  Det kommer att vara en härlig konferensvecka!

Gå till Mirakelkonferensens sida här.