Tidningen Dagen har publicerat Linda Berglings artikel ” Yoga och mindfulness är inte neutrala tekniker”. Läs hela artikeln via Församlingen Arkens facebooksida.

Inre bönen materialet består av ett kompendium och Inre bönen för barn CDn. Du behöver både kompendiet (99 kr) och ljudinspelningarna (99 kr)

Inre bönen är är riktad för skolbarn och förskolebarn som ett kristet alternativ till inre ro och vila.
Materialet ger en enkel och tydlig ram för stillsamn och vilsam bön, som för barnet in i en vila och avslappning. Modellen grundar sig i bibelordet och i en personlig kontakt med Gud.

Modellen innehåller en enkel överlåtelsebön i tre delar:
1. Överlåtelse av kroppen till Gud. Bön, vila och återhämtning.
2. Kort läsning av lämplig bibeltext. Bibeltexten är begrundande och uppmålande, beskriver t.ex. hur värdefullt och älskat barnet är.
3. Stillhet och tacksägelse. En stund av tystnad. Medvetenhet om att Gud alltid finns hos barnet.
Materialet kan köpas via wepwhopen. Gå till webshop här