Mission AFRIKA

Uganda

Arkens mission har verkat i Uganda sedan 1990 och sponsrar idag cirka 150 barn mestadels i norra Uganda, Kitgumdistriktet samt i Rackoko. Barnens understöd går till hälsovård, mat, skolavgifter, skoluniformer och böcker.
Samarbetspartner: ABC Children´s Aid, Trudy och Francis Odida.
Fakta om Uganda
Uganda har en befolkning på 25 miljoner, 40 % av de vuxna är läs- och skrivkunniga. Medellivslängden är pga Aids-epidemin bland de lägsta i världen, 39 år för både män och kvinnor. Det interna väpnade motståndet i norra och västra Uganda har pågått i 14 år och består av attacker mot civilbefolkningen och bortrövande av barn. Uganda är hårt drabbat av Hiv/Aids: 832 000 människor varav 84 000 barn beräknas ha dött sedan 1982. Åtgärder vidtogs för att informera och medvetandegöra allmänheten och det har resulterat i att Uganda nu som enda afrikanska land söder om Sahara kan uppvisa en utplanande trend dvs att färre människor än tidigare blir smittade av Hiv. Uganda är ett av de fattigaste länderna i Afrika.
Stöd till barn i norra Uganda
Arkens mission har verkat i Uganda sedan 1990. Med hjälp av bidrag från Sida har brunnar borrats som ger friskt vatten till barnen. Idag sponsrar Arkens mission ca 150 barn mestadels i norra Uganda, Kitgumdistriktet och i Rackoko. Tillsammans med vår samarbetspartner har skolor och sjukvårdskliniker byggts och barnen får tillgång till hälsovård.
Alla fadderbarn är föräldralösa och vissa bor hos överlevande släktingar som är mycket fattiga. God utbildning är det enda sättet för barnen att komma ut ur den fattigdom som råder, så att sponsra barnen här inte bara räddar liv, utan förvandlar liv. Barnens understöd går till hälsovård, mat, skolavgifter, skoluniformer och böcker.
Fadderstödet till barnen hjälper indirekt även familjerna och är på det sättet med och utvecklar samhället. ABC skolorna erbjuder grundutbildning av hög kvalitet, så att barnen ska kunna fortsätta till högre studier och så småningom få arbete och försörjning.
Före detta elever berättar
Steven, Mirro och Rachel är idag i 20-årsåldern. De var alla fattiga och föräldralösa barn som fick möjlighet till skolgång genom fadderstöd. Idag arbetar Steven som lärare i kemi och biologi på samma skola där han själv gick en gång och hjälper i sin tur andra barn. Mirro är lärare i konst och teckning och Rachel undervisar i franska. “Mitt mål är att hjälpa andra föräldralösa barn som precis som jag har förlorat sina föräldrar i aids”, säger Rachel.
ABC:s skolor har också praktisk utbildning där barnen bl a odlar ris och cassava och de har anlagt fisk-odlingar. Detta sänker matkostnaderna på skolorna och genererar nya jobb och intäkter för samhället.
Fortsatt stöd
Du kan vara med och stödja arbetet genom individuell sponsring av ett eget fadderbarn, eller genom gruppsponsring (Agape) till hela gruppen barn.

Rwanda

År 1998 byggdes ett barncenter, tre brunnar borrades och lek- och idrottsområde iordningställdes i Gitarama. Yrkesutbildning och rehabilitering för unga människor i 14-25 års åldern har getts på Rwanda Training Center. Många hade mycket traumatiska upplevelser bakom sig. Utbildningen har gett dem en ny start i livet och möjligheter till egen försörjning.
Samarbetspartner: Joint Aid Management (Jesus Alive Ministries) JAM, ledare Peter och Ann Pretorius.
Fakta om Rwanda 
Rwanda är ett land ungefär lika stort som Skåne med en befolkning på 8 miljoner. Nio av tio rwandier är jordbrukare och odlar till största delen för självhushåll. De viktigaste exportgrödorna är te och kaffe. Landet har haft oroligheter och inbördeskrig de senaste decennierna. Folkmordet på 500 000 – 800 000 i april 1994 var kulmen på oroligheterna och ca 2 miljoner människor flydde till grannländerna.
Tidigare projekt 
Arken har med hjälp av insamlade medel och Sida-bidrag hjälpt till att bygga och inreda ett barncenter i Gitarama 1998, Fred Nkunda Life Centre, med plats för 700 barn. Idag bor ca 200 barn på barncentret. Många barn har återförenats med överlevande släktingar. Ett brunnsprojekt har tidigare färdigtällts med tre brunnar som genom vattentankar säkerställer tillgången på friskt vatten i området. Dessutom har lek- och idrottsområden iordningställts åt barnen, samt jordbruksredskap för deras odlingar för självhushåll.
Yrkesutbildning:
Barncentret byggdes med tanke att i ett senare skede delvis kunna byggas om för att användas till utbildning. Rwanda Training Centre användes för rehabilitering, yrkesutbildning och personlig utveckling. Målgruppen var unga människor av båda könen, 14 – 25 år. Cirka 160 elever tränades varje år. Utbildningen riktades också till funktionshindrade ungdomar. Utbildning gavs i datorkunskap, snickeri, jordbruk, sömnad, porslinstillverkning/krukmakeri, konst och skulptur, trädgårdsodling/ hushållsekonomi, engelska, kinya-rwandan, franska, matematik, sport, kristen moral och Rwandas kultur. Ungdomarna utvecklade sin yrkesskicklighet, sociala relationer och mognad. Yrkesskolan stärkte också indirekt enheten mellan de olika folkgrupperna i samhället då de utbildades tillsammans. Skolan godkändes av Rwandas utbildningsdepartement.
En ny framtid
År 2007 kom de första rapporterna om ungdomar som avslutat sin utbildning, flyttat från barncentret och integrerats i samhället. Flera hade startat egna verksamheter och fått helt nya framtidsutsikter.
År 2010 gjordes utbildningen om till ”Young Adults Reintegration Life Program” och idag innehåller den mycket lärlingsutbildning och praktik, där unga människor kan tränas i ett yrke ute på redan befintliga arbetsplatser. Syftet är att ännu tydligare arbeta för en återintegrering i samhället. Här kan du läsa om Nsabayezu, en av de elever som genomgått utbildningen.
Fortsatt stöd
Du kan sponsra ungdomarna genom att ge en engångsgåva till projektet och genom att bli gruppsponsor för alla dem som deltar i ”Young Adult Integration Program” i Rwanda.