Välkommen till Arkens Pastor- Ledar- och Församlingsplanteringsutbildning!

Utbildningen är riktad till dig som vill bygga och bära Guds församling. Du är eller vill utvecklas till att bli verksam ledare i din församling. Utbildningen är också för dig som har en kallelse att grunda nya församlingar. Du studerar på distans via nätet i din egen takt.

Huvudlärare är pastorerna Linda och Gunnar Bergling som har i flera decennier betjänat Kristi kropp som förkunnare, pastorer och ledare.

Linda Bergling är andrepastor i Församlingen Arken och rektor och grundare av bibelskolan Jesus Helar och Upprättar. Hon har arbetat i helandetjänst i över 40 år och ansvarar även för Arkens Helandecenter, utåtriktade internationella arbetet samt barnmissionen. Linda har fil. Kand. vid Uppsala universitet i sociologi, pedagogik och psykologi. Sin doktorsgrad har hon i själavård/pastoral counseling vid Life Christian University, USA. Linda är författare till flera böcker och en omtyckt konferenstalare.
Läs mer om Linda Bergling här http://lindabergling.org/om-linda/

Gunnar Bergling är församlingen Arkens grundare och förstepastor. Han har tjänat som präst, pastor och bibellärare i över 40 år och är doktor i teologi vid Life Christian University, USA. Även pastor Gunnar är författare till många inspirerande undervisningsböcker och känd för sina undervisnings- och samtalsprogram på kristen TV.

Beskrivning av utbildningen

Du deltar i utbildningen online. Ledarutbildningen består av ca 40 undervisningsdagar som innehåller tre lektioner, à 40 minuter. Utbildningen är fördelad i olika kursblock. Du kan vara med på hela kursen eller välja enskilda kursblock (hela block, inte enskilda dagar). Se bifogad kursplan. Du kommer att få inloggningsuppgifter för att kunna streama undervisningen med din dator/mobil. När du har lyssnat in ett kursblock, kommer du att få svara skriftligt på några checkfrågor samt skriva en uppsats om kursblockets innehåll, ca 1 sida/block. Om det ingår litteratur i kursblocken, behöver du också läsa in litteraturen. Se bifogad litteraturlista. För varje bok får du göra ett test med checkfrågor samt skriva en kort sammanfattning (ca 1 sida). Du har tillgång till undervisning under ett års tid. Examen kommer att hållas årligen två gånger per år, i januari under församlingshelgen och i juli i samband med Mirakelkonferensen. Du kan själv välja i vilken takt du studerar. För att ta ut examen i januari är sista inlämningsdatum 30 november, för examen i juli behöver alla uppgifter vara gjorda och inlämnade senast den 31 maj. Det kommer också att finnas möjlighet att delta i separata tilläggskurser med separat avgift. Mer information kommer när tilläggskurserna blir aktuella.

Deltagaravgift

Rabatterat pris om man deltar hela kursen, 2500 kr. Du sparar ca 1500 kr. Om du väljer att delta endast enskilda kursblock, betalar du per block. Kursblockens pris varierar beroende av hur många undervisningsdagar de består av, 100 kr/dag. Observera dock, att dagar kan ej köpas separat utan man betalar för alla dagar som ingår i samma kursblock. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Om du inte ännu har gått vår bibelskola “Jesus Helar och Upprättar”, rekommenderar vi att du först satsar på att gå ett eller flera år i bibelskolan för att få en stark grund i i livet och tjänandet. Då kommer du också ha mer nytta av Pastors-, Ledar- och Församlingsplanteringsutbildningen. Mer information om bibelskolan finns här https://www.bibelskolan.org.

Ansökningshandling

Kursplan

Litteraturlista

Artikel i Helande Löv

Välkommen med din ansökan!