Laddar Evenemang

Visst är dina relationer det viktigaste du har? 

Nu börjar en ny omgång med omtyckta relationsdagar, en serie om fyra gånger fördelat på hela året 2021.  Två datum kommer att äga rum nu i vår och de två andra i höst. Varje relationsdag har ett fristående tema, vilket gör att man kan komma oavsett om man varit med tidigare eller inte. Relationsdagen varvar undervisning med tid för egen reflektion.

Relationsdagarna i vår sänds via webben.  Anmäl dig för att få en youtube-link till sändningen!

Del 1: Temat 13 mars är relationen mellan man och kvinna. Detta är inte en renodlad äktenskapskurs, utan man kan delta både enskilt eller i par om man vill. Ett grundläggande behov i alla relationer, är behovet av kommunikation! Ett problem för många relationer som trasslar, är bristen på kommunikation. Under en relationsdag får man förståelse för hur samspelet med andra människor fungerar, att det finns andra tänkesätt och flera sätt att kommunicera på. Under dagen ges även andra verktyg och viktiga nycklar för bättre relationer. Det finns upprättelse för alla relationer!

Datum: 13 mars kl 10.00-16.00 ( paus mellan 12-13).
Avgift  300 kr/gång och anmälan: till [email protected]   
Anmälda deltagare får en youtube-link för att kunna följa TV-sändningen.

Del 2. Temat  17 april  handlar om hur vi ser på varandra – jämställdhet
De goda relationerna innehåller sund frihet där vi inte styr eller binder varandra på ett felaktigt sätt. Och vad innebär  jämställdhet? Vi är skapade att stå sida vid sida, var och en av oss har ett lika stort värde.  Hur får man in tacksamheten  så att vi kan vara glada och tacksamma över de människor vi har i vårt liv?  Och den stora vikten av förlåtelse,vad innebär det i relationerna?

Datum: 17 april kl 10.00-16.00 ( paus mellan 12-13)
Avgift 300 kr/gång och anmälan: till [email protected] 
Anmälda deltagare får en youtube-link för att kunna följa TV-sändningen.

  

Pastor Gunnar Bergling är initiativtagare till Relationsdagen och kommer att undervisa tillsammans med Lars och Ann-Marie Lindqvist. De är samtliga väldigt omtyckta relationstalare och har en lång erfarenhet av själavårdsarbete. *Ann-Marie och Lars har arbetat under många år med äktenskapsrådgivning och bearbetningssamtal på Arkens Helandecenter. De kan även erbjuda särskilda samtal för att stärka äktenskap eller ge rådgivning inför ett äktenskap.

Genom Arkens Helandecenter kan man boka samtal för Äktenskap & relationer

Vi erbjuder rådgivnings- och bearbetningssamtal i relationer.

För dig som vill ha hjälp i samtal
– för att styrka och upprätta ditt äktenskap
– inför ditt äktenskap

och är beredd att låta Guds ljus komma in i situationen!  Gå till Helandecenters sida här

(Se Arkens Helandecenter) >>  

”Undervisning om vad relationer är, hur man lever med och praktiserar dem här och nu har medfört en tro på en Gud och Fader som vill lära alla sina barn att vara grundad i förhållandet med Honom, och i förhållandet till en maka, vän och syskon.

 

De gamla tankarna ”det går inte”, ”det är omöjligt”, ”människor går inte att lita på”, hade byggt starka fästen och tankebyggnader i mitt sinne. Förnyelse av sinnet kom genom nya tankar – och medförde en vår i sinnet! En resa började!

Jag är så tacksam för Guds ingripande i alla mina relationer! Gud har trofast verkat i en djup fader-barn relation till mina två vuxna barn och ett barnbarn, på väg till frälsning och fullständig upprättelse! Gud är god, trofast och Far. Jag kommer att vara med på nästa relationsdag också!” (Läs hela vittnesbördet här)  >>

Share This Post, Choose Your Platform!