Möten med Claus Möller

Mötestider 19-21 maj Fredag 19/5 kl 8.35-12.00 öppen bibelskola kl 19.00 kvällsmöte Lördag 20/5 kl 16.00 möte kl 19.00 kvällsmöte Söndag 21/5