Grupp-sponsring i INDIEN

(flera olika projekt)

AMBALA

År 1999 byggde Arken ett flickhem i Ambala i norra Indien i samarbete med Trosgnistans mission.
Under många år gav Arken stöd till flickornas skolgång och boende genom individuell och gruppsponsring. Vi besökte flickhemmet vid flera tillfällen. Under några år gav vi också stöd till ett hem för funktionshindrade pojkar och flickor.

Aktivitetscenter
På grund av ändrad lagstiftning i Indien, har flickhemmet nu förändrats till att fungera som ett aktivitetscenter. Resultatet har varit mycket positivt. Flickorna bor nu med sina anhöriga och kommer enbart till centret efter skoltid. Här får de stöd att utveckla sina olika talanger genom praktisk och teoretisk undervisning i bl a matematik, naturvetenskap, engelska, musik, konst och hantverk, data, matlagning, hälsa och hygien, idrott och gymnastik. Centret har fått närmare kontakt med deras anhöriga och flickorna får en utbildning som i framtiden kan ge dem arbete och försörjning.

Gruppsponsring
Vi fortsätter ge stöd till centret genom gruppsponsring, 200 kr/månad eller valfri summa (dock minst 50 kr/månad).

 

COIMBATORE, KOVAIPUDUR och SOMANUR

Dessa tre projekt ligger i Sydvästra Indien och har alla samma samarbetspartner: Bethel Fellowship Trust och dess ledare David Prakasam.
Stödet ges genom regelbunden grupp-sponsring.

Flickhemmet i Coimbatore

byggde Arken under åren 2003 – 2005. Under många år gav vi dessa föräldralösa flickor från fattiga förhållanden stöd genom både individuell och gruppsponsring. Missionsteam från Arken har besökt dem vid flera tillfällen. Flickorna har vuxit upp, flyttat från hemmet till annan ort eller gift sig och skaffat familj. Vi har fått goda vittnesbörd från flera av dem om vad hemmet betytt för dem och några av dem är idag aktiva som bibellärare, evangelister och pastorer.

Pastor Linda Bergling har undervisat på pastors- och ledarseminarier i huvudkyrkan i Coímbatore många gånger och även i de kringliggande områdena Kovaipudur och Somanur. Undervisning om biblisk helandetjänst har spridits bl a genom pastor Lindas böcker på engelska.

Pojkhemmet i Kovaipudur
Redan 1990 var Arken med och byggde Bethel Children Home för pojkar i Kovaipudur. I omgångar har vi sedan renoverat och byggt till detta fina pojkhem som vi också besökt vid flera tillfällen och haft barnmöten och fester för pojkarna. Många av barnen har vuxit upp och har idag ansvarsfulla arbeten i samhället och i olika församlingar.

Pojkhemmmet i Somanur
byggde Arken i början av 2000 och det invigdes av pastor Linda Bergling under en missionsresa 2003. Vi har gett stöd till pojkarnas skolgång, boende, hälsovård m m och ger fortsatt stöd genom gruppsponsring

CHENNAI (tidigare Madras)

Barnhem

Redan 1990 byggde Arken Sharon Orphan Home med medel som kommit in via Månadens Missionskassett. Barnhemmet har plats för över 100 flickor och pojkar, en del av dem gatubarn som blivit övergivna av sina anhöriga. Från ett liv i misär och hunger på gatorna har de fått en ny start i livet, fått växa upp i en kärleksfull kristen atmosfär och fått en bra utbildning. Vår samarbetspartner här är Sharon Ministries och dess ledare pastor Israel Jebaraj.

Grupp-sponsring
Vi fortsätter ge vårt stöd genom grupp-sponsring till detta barnhem. Vill du bli fadder är du välkommen att kontakta oss på telefon 08 588 840 00.

Var med och förändra!

Du kan vara med och förvandla barnens framtid! Du kan välja att ge en engångsgåva och använda detta formulär, ange att du vill ge till ”Gruppsponsring Indien”. 
Vill du anmäla dig som fadder och ge regelbundet till dessa projekt i Indien kan du ringa missionsavdelningen på tel 08 588 840 20 eller maila till oss på E-post [email protected] 
Om du ger med Nordea VISA-kort behöver du öppna kortet på internetbanken för alla internetköp först, innan du kan ge via formuläret till vänster.

ÖVRIGA SÄTT ATT GE från Sverige:
Swish-nummer: 1230 337 782
Bankgiro: 549-7714

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse

Arkens mission