Mission i GUATEMALA, Peten djungeln

UTBILDNING ÄR EN LIVSLÅNG GÅVA

San Andres Peten är en djungelstad i norra delen av Guatemala. I detta projekt samarbetar vi med organisationen Hearts in Action och dess ledare Mario & Suzanne Babarczy. Området är mycket fattigt, många familjer bor trångt utan tillgång till rinnande vatten och familjerna har ofta många barn.

Djungelskolan
På skolan Rancho de los Niños får flera hundra barn grund- och yrkesutbildning och Arkens mission har sponsrat några av dem sedan år 2000. Sponsringsstödet går till mat, skor, böcker, ryggsäckar, skolresor och utflykter m m och till drivmedel och reparationer av skolbussen. Skolbussen är en förutsättning för att barnen ska kunna komma till skolan och slippa vandra i flera timmar i hetta eller ösregn. Skolresor och utflykter är ett bra sätt för barnen att lära sig om sitt land och sin kultur.

Utbildningen förändrar barnens framtid
Skolan har en hälsoklinik, tillgång till rinnande vatten och barnen får undervisning i basal hälsovård. Här arbetar man aktivt med utveckling av ekologiska odlingar både för självförsörjning och för att skapa nya arbetstillfällen. Barnen är ivriga att lära sig och att utveckla sina sociala förmågor. De tillhör den första generationen läs- och skrivkunniga i det här området. Deras utbildning kommer att förändra och påverka deras liv och också hela samhällsutvecklingen.
Yrkesutbildningen på djungelskolan förbereder tonåringarna för arbetslivet. Idag finns utbildning i jordbruk, snickeri, trädplantering och bevarande av den viktiga biosfären i regnskogen, och eko-turism.

Livsviktiga värderingar
Pies (Educational Incentive Program) tillämpas på skolan med undervisning ur Bibeln, om moral och värderingar. Man ser ständigt konkreta bevis på att evan- geliet har kraft att förvandla människors levnadsförhållanden.

Stöd genom Arkens fadderprogram
Du kan vara med och ge barnen på djungelskolan i Peten en ny framtid genom att bli fadder antingen för ett eget barn (vi har två  faddrar/barn) eller för hela gruppen genom gruppsponsring. Riktlinjen är att ge 200 kr/månad, gärna mer. Som gruppsponsor kan du ge valfri summa per månad. Kontakta oss på tel 08 58884000 så får du veta mer.

Film från projektet

Hälsningar från djungelskolan oktober 2022
HÄR kan du titta på en film från djungelskolan i Peten. 

Under coronapandemin gjorde lärarna på djungelskolan regelbundet hembesök hos eleverna.

Före detta elever är tacksamma för vad djungelskolan betytt

Gerson kommer från grannbyn Ixuacut. Han kommer från en familj på 9 barn. Han är 23 år och jobbar nu i en av de lokala järnaffärerna. Gerson är en säljare, han lägger beställningar och inventerar lager och han gör framsteg i sitt personliga liv och sina färdigheter. Han berättar att han är tacksam för sin utbildning på djungelskolan. När han tänker på den tiden minns han att han lärde sig mycket i matematik och om livsvärderingar, som är en hjälp för honom att komma framåt i sitt  yrkesliv idag.

Adriel är 19 år gammal. Han tog examen på djungelskolan och studerar nu industriteknik. Han kan fixa precis vad som helst! Han talar mycket gott om sina år på djungelskolan och säger att han är väldigt tacksam för den utbildning han fick.

FAKTA OM GUATEMALA

Guatemala är den folkrikaste nationen i Centralamerika. En skev inkomstfördelning leder till sociala orättvisor och att en majoritet av befolkningen lever i fattigdom. Många som bor på landsbygden saknar tillgång till hälsovård och grundläggande utbildning. Kvinnor och urbefolkningen tillhör de mest utsatta. Peten djungeln ligger i norra delen av landet. San Andrés är en djungelstad i Peten med 15.000 invånare. Husbehovsodling är den huvudsakliga inkomstkällan ute i byarna. Av tradition tar unga flickor hand om hushållssysslor och skötsel av småsyskon och har små möjligheter till utbildning och pojkarnas brist på yrkeskunskap begränsar deras framtida försörjningsmöjligheter. Erfarenheterna har visat att redan en liten ekonomisk sporre för dessa jordbruksfamiljer är tillräckligt för att de ska låta sina barn studera. De leriga vägarna i Peten är bland de värsta i världen, det är långt mellan byarna och detta försvårar barnens skolgång.

 

Var med och förändra!

Stöd vårt arbete på djungelskolan i Peten Guatemala! Du kan ge en engångsgåva eller regelbundet varje månad. Fyll i belopp, vart du vill att din gåva ska gå, samt välj engångsgåva eller återkommande/månatlig gåva.
Vill du bli fadder är du välkommen att kontakta oss på tel 08 58884020 eller via E-post till [email protected] 
Om du ger med Nordea VISA-kort behöver du öppna kortet på internetbanken för alla internetköp först, innan du kan ge via detta formulär.

ÖVRIGA SÄTT ATT GE från Sverige:
Swish nummer 1230 337 782
Bankgiro 549 – 7714

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse.

ARKEN MISSION