Arrangörer:
Församlingen Arken i Kungsängen och Arken Finland

Helgen har två delar:
a) En temadag för kristen sjukvårdspersonal
– Målgruppen: Läkare, psykiatriker, sjuksköterskor, vårdare mfl
Syftet är att presentera flödesbön och inre bön, samt ge smakprov på dessa.

Talare: Linda Bergling, Mikaela Blomqvist Lyytikäinen, Sirkku Suontausta-Kyläinpää

b) En helande-konferens
– Målgruppen: Alla
Syftet är att arrangera en helandekonferens med predikan och betjäning

Preliminärt program 
Fredag 12 oktober
Temadag för kristen vård-och omsorgspersonal
9.00 – 9.30 Registrering.
9.30 – 9.40 Välkommen, introduktion och praktisk information
9.40 – 10.20 Föreläsning med Linda Bergling
10.20 – 11.00 Föreläsning med Mikaela Blomqvist Lyytikäinen. “Bön som en del i
behandlingen vid psykisk ohälsa” ( 40 min)

11.00 – 11.10 Paus ( 10 min)
11.10 – 12.30 Bibelundervisning med Linda Bergling ( 1 timme och 20 min)
12.30 – 13.50 Lunchpaus ( 1 timme och 20 min)
13.50 – 14.30 Sirkku Suontausta-Kyläinpää berättar om ( 40 min)

14.30 – 14.45 paus ( 15 min)
14.45 – 15.15 Undervisning om Inre bönen som hjälper dig att förebygga stress och
oro, samt hämta kraft och vila i Guds närvaro, Linda Bergling ( 30 min)
15.15 – 16.30 Praktisk tillämpning av Inre bönen, tid att ta emot från Gud genom
bön, bibelordet och den helige Andes närvaro, Linda Bergling ( 1 timm 15 min)
16.30 – 17.00 Feedback, utvärdering, avslutning
18.00 – ca 21.00 Kvällsmöte Linda Bergling

Lördag 13 oktober kl 10.00-21.30
10.00-12.00 Flödesbön
14.00 Eftermiddagsmöte, Linda Bergling
18.00 Kvällsmöte, Linda Bergling

Söndag 14 oktober  kl 11.00 söndagsgudstjänst
Andreaskyrkans gudstjänst, Linda Bergling, tema: utifrån Ef. 3:1-13 Guds plan för Dig