KUNGSSKOLAN
-skolan kommer att vara vilande en period framöver

Viktig i nformation om Kungsskolan

Vi har kommit fram till beslutet att låta skolverksamheten vila, tills vi kunnat bygga upp en starkare bas för verksamheten, både vad gäller antalet elever, tillgängliga l ärare och rektorstjänsten.

Vår avsikt är alltså inte att stänga Kungsskolan för gott, utan att göra ett uppehåll och låta verksamheten vila tills dess det finns en bredare bas.

Som en viktig bakgrundsfaktor kan nämnas det lokalbyte som vi tvingades göra 2020 på grund av kraftigt ökade hyreskostnader i samband med byte av hyresvärd. I den processen förlorade skolan hälften av elevunderlaget.

Det är vår förhoppning att vi under viloperioden ska få vara till välsignelse för barn i församlingens Arkens Gudstjänster och i barn- och ungdomsverksamhet.

Vår vision att välsigna barnen genom att l åta dem l ära känna Jesus på ett djupare sätt i och genom “Den i nre bönen” finns med där som en viktig del.

Församlingen Arkens förskola Växthuset finns kvar och verksamheten där fortsätter som vanligt på samma plats som i dag. Den berörs inte av svårigheterna för Kungsskolan.

Kungsskolan är församlingen Arkens kristna friskola med årskurs F-6.

I tjugosex år har skolan drivits av engagerade eldsjälar som brinner för barnens utveckling, kreativitet och framtid. Vi vill att eleverna ska få en bra utbildning med excellens samtidigt som de ska få utrymme att växa i sig själva och hitta sina egna unika gåvor.

Skolan ligger i en fridfull miljö i Sylta i Kungsängen utanför Stockholm med bra tåg- och bussförbindelser och med endast tio minuters promenad till Lillsjön och vackra skogsområden.

Vi tror att varje enskilt barn har stor kapacitet och många talanger, därför ger vi dem chansen att utvecklas inom det kreativa genom bland annat ”Elevens Val” samt samarbete med församlingen Arken och dess jul- & påskshower.
”Elevens Val” är något som sker två till tre gånger per termin då vi ägnar en heldag åt något som eleverna själva önskat och röstat fram. Några av aktiviteterna som genomförts är konstnärligt skapande, pilbågsskytte, pysseldag m.m.
Det kreativa samarbetet med församlingen Arken startade 2019 då Kungsskolans elever fick vara med och sjunga, dansa samt spela teater i dessa föreställningar och vi har sett hur barnen utvecklats under dessa roliga projekt. Repetitionerna har skett på skolans musiklektioner.

Skolans inriktning

Vi har stor omsorg om varje enskild elevs hälsa och fokuserar på uppbyggande av ande, själ och kropp. Här på Kungsskolan får eleverna utveckla både sin gudsrelation och sitt intellektuella tänkande. Vi är noga med att följa läroplanen som gäller för alla svenska skolor samtidigt som vi har en atmosfär där barnen också får växa andligt.

Genom den inre bönen som är vår kristna skolas val, inges en fridfull och harmonisk atmosfär, och vi tror att det är viktigt för elevernas utveckling att växa i en sådan miljö.

Den inre bönens modell:
1. Överlåtelse av kroppen till Gud. (Bön, vila och återhämtning).
2.Kort läsning av lämplig bibeltext. (Bibeltexten är begrundande och uppmålande, ex. hur värdefullt och älskat barnet är).
3.Stillhet och tacksägelse, en stund av tystnad. (Medvetenhet om att Gud alltid finns hos barnet).

Kungsskolan har utövat den inre bönen i fyra år och har fått se positiva förändringar i både elevernas arbeten och välmående.
Modell av inre bönen är hämtad från: Handledningsmaterial, “Inre bönen för barn”, Linda Bergling.

Levande musikverksamhet
Utöver detta har vi även ensemble med eleverna från årskurs F-6. Detta är en levande musikverksamhet där eleverna föder ny musik, utöver att lära sig erkända låtar.
Vår utbildade musiklärare älskar att skapa musik, och därför fokuserar han på att hjälpa barnen att utvecklas inom detta område. Eleverna har under det senaste året skrivit både musik samt texter själva då det finns en frihet i att växa och våga ta nya steg. Det finns en uppmuntran från lärarna att just våga sträcka sig ut till nya områden för att utforska.

Det finns även möjlighet för eleverna att få privatlektioner i gitarr, piano, trumset, elbas, slagverk, ukulele samt blockflöjt, i mån av tid.

Storsamling
Varje måndag börjar vi veckan med lovsång, bön och enkel bibelundervisning. Denna samling är gemensam för alla årskurser och bidrar till ökad sammanhållning mellan eleverna.

Veckans bibelord
Eleverna får bibelord att lära sig utantill i samband med storsamlingen.

Kristendomskunskap
I klass 1-6 har vi kristendom som en extra lektion utöver ordinarie religionsundervisning.

Våra elever:

Vi är en allsidig skola på kristen grund med olika kulturer och bakgrunder. Jämställdhet och respekt är något som lärarna lär ut till eleverna genom sitt sätt att tala och handla. Varje elevs röst är viktig för att få en bra gruppmiljö. Lärarna inkluderar och ser till elevernas olika behov och gör allt för att de ska uppnå sin fulla potential i skolan samt att ge dem en bra grund att ta med sig senare i livet. Denna miljö tillsammans med våra små klasser främjar möjligheterna att nå de mål som är uppsatta för skolan.

Vi har utflykter och friluftsdagar då vi utnyttjar de stora grönområdena i närheten, men vi har också en stor och fin skolgård att vistas på där vi bland annat har idrott.

Efter skolans slut har vi fritidsverksamhet där eleverna får pyssla, bygga med olika material, äta mellanmål och leka. Fritidspersonalen är också med barnen utomhus och håller i roliga lekar då alla får vara med. Majoriteten av eleverna lämnar mobiltelefonerna hemma under skoldagarna vilket gör att elevernas fokus riktas på skolarbetet och till att umgås med varandra.

Det här är skolan med god gemenskap där eleverna lär sig att uppmuntra varandra enligt det kristna budskapet: ”Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du göra mot dem.”