Kungsskolan – skolan där ditt barn blir sett

Vi tar vara på ditt barns unika gåvor, uppmuntrar och utvecklar dem.

LÄS PRESSRELEASEN SOM VI HAR SKICKAT TILL TIDNINGARNA MED ANLEDNING AV ATT  HYRESVÄRDEN SLÄNGDE UT OSS

Kungsskolan är en kristen friskola för årskurs F-6 som har församlingen Arken som huvudman. Vi är en allsidig skola på kristen grund som har sin styrka i omsorgen om det enskilda barnet. Skolans miljö samt att vi har små elevgrupper bidrar till möjligheterna att nå de mål som är uppsatta för skolan.

Skolan blev godkänd av Skolverket år 1995 och har funnits sedan dess. Under åren har vi haft ett gott och tätt samarbete med förskolan Växthuset som också har församlingen Arken som huvudman.

Vi har ett fritidshem som heter Kungsgården som är för åk 1-6, medan åk F har fritidshem tillsammans med avdelningen med de äldsta barnen på Växthuset.

Vi strävar efter excellens och tror att barnen mår som bäst när de får vara i en miljö som är uppbyggande för både ande, själ och kropp. Här på Kungsskolan får barnen utveckla både sin gudsrelation och sitt intellektuella tänkande. Vi är noga med att följa läroplanen som gäller för alla svenska skolor samtidigt som vi har en atmosfär där barnen även får växa andligt.

Välkommen att söka plats för ditt barn!

Skolans inriktning 

Skolans inriktning


Att utifrån en kristen värdegrund, tillsammans med hem och familj:
ge varje elev god kunskap genom undervisning av hög pedagogisk kvalitet i en skolmiljö präglad av harmoni och ordning
 fostra och vägleda
uppmuntra och utveckla varje elevs gåvor och positiva egenskaper

Chapel
Varje måndag börjar vi veckan med lovsång, bön och enkel bibelundervisning. Denna samling är gemensam för alla årskurser och bidrar till ökad sammanhållning mellan eleverna.

Veckans bibelord
Eleverna får bibelord att lära sig utantill i samband med chapel.

Kristendomskunskap
I klass 1-6 har man en extra lektion kristendom utöver ordinarie religionsundervisning.

Presentation av personal

Birgitta Lindvall
Birgitta LindvallRektor

Vi som jobbar på Kungsskolan är alla personligt troende kristna. Merparten är också utbildade pedagoger inom våra olika områden. Välkommen att kontakta vår rektor om du vill veta mer om hur vi jobbar!

Birgitta Angerbjörn,
Birgitta Angerbjörn, klassföreståndare åk 1-3
Oskar Schillén,
Oskar Schillén, fritidspedagog och ämneslärare
Oskar Tjäder,
Oskar Tjäder, klassföreståndare åk 4-6
Eva Lundblad,
Eva Lundblad, fritidspedagog och ämneslärare

Kontakta oss

Du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill hitta en lämplig tid för studiebesök. Under skoldagen kan det ibland vara svårt att nå oss via telefonen, så du får gärna skicka ett mejl och lämna ditt telefonnummer, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Rektor Birgitta Lindvall:
+46 73 70 77 542 / 08- 581 651 65
birgitta.lindvall@arken.org

Kungsskolans e-postadress:
kungsskolan@arken.org

Vi har nya lokaler:
I Sylta vid Ekbacken

Fakturaadress:
Församlingen Arken
Att: Kungsskolan
Box 134
196 23 Kungsängen