Kungsskolan – skolan där ditt barn blir sett

För dig som önskar ge dina barn en skolgång med kristen värdegrund är Kungsskolan en fantastisk möjlighet!

Kungsskolan är en kristen friskola med tydlig kristen profil. Vår huvudman är församlingen Arken Bibelcenter, Kungsängen. Skolan är godkänd av Skolverket sedan 1995. Det är en F-6-skola. Vi samarbetar med Förskolan Växthuset och Fritidshemmet Kungsgården som finns i samma byggnad.

Skolan och förskolan följer svenska läroplanen.

Familjer som Gud kallar till församlingen Arkens bibelskola kan tryggt låta barnen följa med. Genom att det skapas en helhet av församlingens barn- och familjeverksamhet och skola/förskola får barnen ett lika bra år som föräldrarna på bibelskolan.


Välkommen att söka plats för ditt barn!

Skolans inriktning 

Att utifrån en kristen värdegrund, tillsammans med hem och familj:

• ge varje elev god kunskap genom undervisning av hög pedagogisk kvalitet i en skolmiljö präglad av harmoni och ordning
• fostra och vägleda
• uppmuntra och utveckla varje elevs gåvor och positiva egenskaper

Chapel
Varje måndag börjar vi veckan med lovsång, bön och bibelundervisning. Denna samling är gemensam för alla årskurser och bidrar till ökad sammanhållning mellan eleverna.

Veckans bibelord
Eleverna får bibelord att lära sig utantill i samband med veckosamlingen.

Kristendomskunskap
Från klass 1-6 har man en lektion kristendom utöver ordinarie religionsundervisning.

Presentation av personal

Birgitta Lindvall
Birgitta LindvallRektor

Vi som jobbar på Kungsskolan är alla personligt troende kristna. Merparten är också utbildade pedagoger inom våra olika områden. Välkommen att kontakta rektor om du vill veta mer om hur vi jobbar!

Kontakta oss

Du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill hitta en lämplig tid för studiebesök. Under skoldagen kan det ibland vara svårt att nå oss via telefonen, så du får gärna skicka ett mejl och lämna ditt telefonnummer, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Skolans besöksadress:
Kungsskolan
Hjortronvägen 117
196 35 Kungsängen

Rektor Birgitta Lindvall:
+46 73 70 77 542 / 08- 581 651 65
birgitta.lindvall@arken.org

Kungsskolans e-postadress:
kungsskolan@arken.org
Fakturaadress:
Församlingen Arken
Att: Kungsskolan
Box 134
196 23 Kungsängen