Mission Minsk BELARUS

Arkens dotterförsamling och stöd till familjer med funktionshindrade barn

Historik

Under år 1993 sände församlingen Arken ut arbetare till Vitryssland och våren 1995 grundades Arkens dotterförsamling i Minsk som idag heter “Church of the Glory of God”. Redan från början etablerades ett samarbete med den nationella NGO som heter BelAPDIiMi. Organisationen arbetar ideellt för att förbättra levnadsvillkoren för funktionshindrade barn, ungdomar och deras familjer. Sedan 1993 har Arken varje månad gett ekonomiskt stöd till familjer med funktionshindrade barn genom vårt fadderprogram.

Nuvarande arbete

Church of the Glory of God har samma vision som Arken – att hela de sjuka och upprätta de svaga och sargade i samhället. Församlingen har idag ett fyrtiotal medlemmar och arbetar med bibelundervisning, förbönstjänst, helandedagar, retreater, barn – och ungdomsarbete på samma sätt som Arken med utgångspunkt i den bibliska helandetjänsten. Linda Bergling och medarbetare från Arken besöker församlingen regelbundet och pastor Linda har även talat i större kristna konferenser i Minsk. Församlingen har ett gott samarbete med många andra evangeliska kyrkor och organisationer.

Samarbete med handikapporganisation
Varje gång team från Arken besöker Belarus har vi uppföljning och planeringsträffar med ledarna för handikapporganisationen BelAPDIiMi (Belarussian Association of Help to Disabled Children and Young Adults). Vår dotterförsamling hjälper organisationen med marknadsföring, kontakt med familjerna, stöd i bön och själavård, hembesök och praktisk hjälp som att vara barnvakt när ensamstående mammor behöver avlastas. Församlingen i Minsk anordnar julfester och andra samlingar för familjerna och betjänar barnen i förbön.

AKTUELLA BEHOV

Stöd till familjer och sommarläger
Genom fadderprogrammet ges stöd till barnens dagliga behov och till  rehabilitering/rekreation och sommarlägerverksamhet. Organisationen ordnar regelbundet fortbildningsträffar för anhöriga och ger stöd och handledning i praktiska frågor. Behoven hos familjerna på landsbygden är ofta stort eftersom många familjers levnadsstandard är låg, många har inte tillgång till elektricitet och varmvatten i sina bostäder och de får endast ett litet ekonomiskt stöd från staten. Det är vanligt att barnen växer upp med ensamstående mammor eller hos sina mor- eller farföräldrar. BelAPDIiMi har startat flera dagcenter dit barn och ungdomar kan komma på dagtid för träning, stimulans och social gemenskap. Tack vare detta arbete är de funktionshindrade barnen inte längre osynliga utan har en aktiv roll i det vitryska samhället att förändra attityder och bryta ner fördomar.

Bli gruppfadder
Vill du bli gruppfadder för funktionshindrade barn och ungdomar i Belarus? Kontakta oss för mer information: Arkens missionsavdelning på tel 08 58884020 eller maila oss på [email protected]  

Stöd till Arkens dotterförsamling

Situationen för evangeliska församlingar i Belarus har blivit svårare sedan valet i augusti 2020 och hela civilbefolkningen lever i otrygghet pga det politiska läget. Framför allt behöver de vårt stöd i förbön, att församlingarna ska kunna förmedla ett evigt hopp mitt i krisen och frimodigt ge evangeliet till människor.

Församlingen i Minsk fortsätter arbeta utifrån den vision och kallelse som Gud gett, att förmedla frälsning, hopp, helande, befrielse och nytt liv. De anordnar Alpha-grupper, helandedagar och tar emot människor för individuell förbön. De önskar också återuppta undervisningen på sin kvällsbibelskola inom kort. De samlas till gudstjänst varje vecka och har dessutom några gånger i månaden kvällar med lovsång, tillbedjan och betjänar människor genom flödesbön.
Vi ber om beskydd och frimodighet för vår dotterförsamling.

Aktuella behov
Församlingen behöver minst 5000 kr/månad för hjälp till hyra av lokaler och andra omkostnader för att driva arbetet vidare. Du kan stödja dem med en engångsgåva eller som regelbunden sponsor. Använd gärna givarformuläret här nedanför. Tack för ditt stöd!

Lovsång under en retreatdag i Minsk.

Arkens dotterförsamling från Minsk besöker oss i Sverige.

Stöd vårt arbete i Belarus! Församlingen behöver ca 5000 kr/månad för hyra av lokaler och andra omkostnader. Du kan ge en engångsgåva eller regelbundet varje månad. Fyll i belopp, vart du vill att din gåva ska gå, samt välj engångsgåva eller återkommande/månatlig gåva.
Du kan också välja att bli fadder åt de funktionshindrade barnen i Belarus. Det ger dem möjligheter att komma på rekreation, sommarläger och få hjälp med t ex extra vitaminer och hjälpmedel som de behöver.
Om du ger med Nordea VISA-kort behöver du öppna kortet på internetbanken för alla internetköp först, innan du kan ge via detta formulär.

ÖVRIGA SÄTT ATT GE från Sverige:
Swish nummer 1230 337 782
Bankgiro 549 – 7714

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse.

ARKEN MISSION