Mission Minsk BELARUS

Arkens dotterförsamling
och stöd till funktionshindrade barn

Historik

Under år 1993 sände församlingen Arken ut arbetare till Vitryssland och våren 1995 grundades Arkens dotterförsamling i Minsk som idag heter “Church of the Glory of God”. Redan från början etablerades ett samarbete med den nationella NGO som heter BelAPDIiMi. Organisationen arbetar ideellt för att förbättra levnadsvillkoren för funktionshindrade barn, ungdomar och deras familjer. Sedan 1993 har Arken varje månad gett ekonomiskt stöd till familjer med funktionshindrade barn genom vårt fadderprogram.

Nuvarande arbete

Church of the Glory of God har samma vision som Arken – att hela de sjuka och upprätta de svaga och sargade i samhället. Församlingen har idag ett fyrtiotal medlemmar och arbetar med bibelundervisning, förbönstjänst, helandedagar, retreater, barn – och ungdomsarbete på samma sätt som Arken med utgångspunkt i den bibliska helandetjänsten. Linda Bergling och medarbetare från Arken besöker församlingen regelbundet och Linda har även talat i större kristna konferenser i Minsk. Församlingen har ett gott samarbete med många andra evangeliska kyrkor och organisationer.
De har ett nära samarbete med BelAPDIiMi och hjälper organisationen med marknadsföring, kontakt med familjer, hembesök och praktisk hjälp som att vara barnvakt när ensamstående mammor behöver avlastas. Församlingen anordnar julfester för familjerna och betjänar barnen i förbön.

AKTUELLA BEHOV

Genom fadderprogrammet ges stöd till barnens dagliga behov och till  rehabilitering/rekreation och sommarlägerverksamhet. Organisationen ordnar regelbundet fortbildningsträffar för anhöriga och ger stöd och handledning i praktiska frågor. Behoven hos familjerna på landsbygden är ofta stort eftersom många familjers levnadsstandard är låg, många har inte tillgång till elektricitet och varmvatten i sina bostäder och de får endast ett litet ekonomiskt stöd från staten. Det är vanligt att barnen växer upp med ensamstående mammor eller hos sina mor- eller farföräldrar. BelAPDIiMi har startat flera dagcenter dit barn och ungdomar kan komma på dagtid för träning, stimulans och social gemenskap. Tack vare detta arbete är de funktionshindrade barnen inte längre osynliga utan har en aktiv roll i det vitryska samhället att förändra attityder och bryta ner fördomar.

Bli gruppfadder
Vill du bli gruppfadder för funktionshindrade barn och ungdomar i Belarus? Kontakta oss för mer information: Arkens missionsavdelning på tel 08 58884020 eller maila oss på mission@arken.org  

Stöd till församlingen
Situationen för evangeliska församlingar i Belarus har blivit svårare sedan valet i augusti 2020 och hela civilbefolkningen lever i otrygghet pga det politiska läget. Framför allt behöver de vårt stöd i förbön, att församlingarna ska kunna förmedla ett evigt hopp mitt i krisen och frimodigt ge evangeliet till människor. Vi ber om beskydd och frimodighet för vår dotterförsamling. Du kan också stödja dem med en engångsgåva eller som regelbunden sponsor. Använd gärna givarformuläret här nedanför. Tack för ditt stöd!

Bilden ovan: lovsång under en retreatdag i Minsk.
Bilden till hö: Planering med ledarna för organisationen BelApDiMi.