Mission Kolkata INDIEN

Vi bygger för Indiens flickor. Var med du också!

 

Djupt rotade traditioner i Indien gör att fattiga flickor anses som en ekonomisk börda. Nyfödda flickor kastas i floden, förgiftas eller överges på gatan. Flickor får mindre mat, sämre hälso- och sjukvård och sämre tillgång till utbildning. De lever i en utsatt situation i det indiska samhället. Detta är några av skälen till att vi valt att bygga ett utvecklingscenter för enbart flickor i Kolkata.

Församlingen Arken startade ett litet flickhem redan 2004 som snabbt  blev för trångt. Byggnationen av det nya centret har pågått från 2010 och är nu inne i sin slutfas. Tillsammans med många givare och sponsorer från hela Norden har detta varit möjligt. Med din hjälp kan vi fortsätta utvecklingen!

UTVECKLINGSCENTER MED FRAMTIDSVISION

På en 3300 kvadratmeter stor tomt finns nu bostadshus för flickorna, kök, matsal, samlingslokal, bibliotek, lokaler för klinik och undervisning, föreståndarbostad samt gästhus för besökare och volontärer. På den stora tomten skall vi plantera fruktträd som kommer att bidra till centrets självförsörjning.

Utvecklingscentret ska ge flickorna en trygg uppväxt, hälsovård, stödja dem i deras utbildning och uppmuntra deras personliga utveckling. Centret har plats för 30 – 35 flickor och efterfrågan på plats ökar hela tiden. Flickorna kommer från mycket fattiga förhållanden, har mist en eller båda sina föräldrar och en del har utsatts för våld i hemmet. Du kan vara med och förverkliga deras drömmar att bli lärare, sjuksköterska eller ingenjör! På centret ges hjälp med läxläsning på kvällstid och hit kommer också barn från grannskapet för att delta i samlingar och aktiviteter. Vi behöver dig som fadder/sponsor för att driva centret, erbjuda flickorna bra utbildning på skolor i närheten, stödja dem att gå vidare till yrkesutbildningar och få en trygg framtid som vuxna. Du kan stödja en av flickorna eller hela gruppen.

UTVECKLING AV HÄLSOKLINIK OCH PRAKTISK UTBILDNING

Genom utveckling av en HÄLSOKLINIK erbjuder vi befolkningen i närområdet hälsovård, akutvård, rådgivning, undervisning och förbön.
Vi samarbetar med organisationen Hope Hospital som ger kvalificerad sjukvård till de allra fattigaste. Bland annat har vi genomfört vaccinationskampanjer och gratis ögonundersökningar vid ett flertal tillfällen. Behovet just nu är att utrusta kliniken med inredning och medicinsk utrustning och anställa en läkare på deltid. 

Vi har utarbetat program för PRAKTISK YRKESUTBILDNING i bl a sömnad, som vi kan erbjuda kvinnorna i grannskapet. Detta kan på sikt ge dem möjlighet till självförsörjning och bereda en väg ut ur fattigdomen.

Insamlingsmålet för 2018 är 300 000 kronor.
Förutom till utveckling av kliniken och de praktiska kurserna kommer dessa att användas för ommålning och underhåll av byggnaderna och färdigställande av ute
miljön.

BIBLISK HELANDETJÄNST

Lokala ledare och pastorer inbjuds till seminarier med undervisning om biblisk helandetjänst och träning i förbön. Föreståndarparet samlar medarbetarna till bibelundervisning och bön regelbundet och vi erbjuder förbön för flickorna som önskar det. Varje söndag samlas man till gudstjänst på centret och dit kommer även familjer från grannskapet för att delta. På kliniken finns möjlighet att erbjuda förbön och själavård till dem som har behov och efterfrågar det. Vi vill bygga ett arbete där evangeliet och den medicinska och praktiska hjälpen går hand i hand.

Var med och förändra!

Stå med oss i utvecklingen av detta fina center i Kolkata – en grön oas, en fridfull plats som inspirerar med hopp och tro på framtiden. Du kan ge en engångsgåva eller regelbundet varje månad. Fyll i belopp, vart du vill din gåva ska gå, samt välj engångsgåva eller återkommande/månatlig gåva.
Om du ger med Nordea VISA-kort behöver du öppna kortet på internetbanken för alla internetköp först, innan du kan ge via formuläret till vänster.

ÖVRIGA SÄTT ATT GE från Sverige:
Swish-nummer: 1230 337 782
Bankgiro: 549-7714

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77
Gåvor från Danmark: Danske bank regnr 9570 konto 8984 220

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse

Arkens mission