Mission Kolkata INDIEN

Vi bygger för Indiens flickor. Var med du också!

 

Djupt rotade traditioner i Indien gör att fattiga flickor anses som en ekonomisk börda. Nyfödda flickor kastas i floden, förgiftas eller överges på gatan. Flickor får mindre mat, sämre hälso- och sjukvård och sämre tillgång till utbildning. De lever i en utsatt situation i det indiska samhället. Detta är några av skälen till att vi valt att bygga ett utvecklingscenter för enbart flickor i Kolkata.

Församlingen Arken startade ett flickhem i ett mindre hus redan 2004 men det blev snabbt för trångt. Vi började insamlingen för att köpa en tomt våren 2008. Byggnationen av det nya utvecklingscentret har pågått från 2010 och är nu inne i sin slutfas. Tillsammans med många givare och sponsorer från hela Norden har detta varit möjligt. Med din hjälp kan vi fortsätta utvecklingen!

UTVECKLINGSCENTER MED FRAMTIDSVISION

På en 3300 kvadratmeter stor tomt finns nu bostadshus för flickorna, kök, matsal, samlingslokal, bibliotek, lokaler för klinik och undervisning, föreståndarbostad samt gästhus för besökare och volontärer. På den stora tomten finns bl a kokospalmer och fruktträd som kommer att bidra till centrets självförsörjning.

Utvecklingscentret ska ge flickorna en trygg uppväxt, hälsovård, stödja dem i deras utbildning och uppmuntra deras personliga utveckling. Centret har plats för 30 – 35 flickor och efterfrågan på plats ökar hela tiden. Flickorna kommer från mycket fattiga förhållanden, har mist en eller båda sina föräldrar och en del har utsatts för våld i hemmet. 

Du kan vara med och förverkliga deras drömmar att bli lärare, sjuksköterska eller ingenjör! Några unga kvinnor som vuxit upp på centret har just avslutat sina yrkesutbildningar. En har fått arbete som sjuksköterska och en som lärare.
På centret ges hjälp med läxläsning på kvällstid och hit kommer också barn från grannskapet för att delta i samlingar och aktiviteter.

Stöd flickorna – Bli fadder!
Vi behöver dig som fadder/sponsor för att kunna erbjuda flickorna bra utbildning på skolor i närheten, stödja dem att gå vidare till yrkesutbildningar och få en trygg framtid som vuxna. Stödet behövs också för driften och underhållet av centret. Du kan stödja en av flickorna eller hela gruppen med 200 kr/månad eller valfri summa. Kontakta oss gärna på telefon 08 58884022.

Aktuella behov: 50 000 kronor
Dessa kommer att användas för att bygga en uteplats/sittområde utanför kliniken, samt för ommålning och underhåll av byggnaderna och färdigställande av utemiljön.

Till vänster på bilden ser du området utanför kliniken där vi har planer på att bygga en uteplats. Både besökare och boende på centret ska kunna sitta här och njuta av gemenskap, utomhussamlingar, grillkvällar m m. Detta är också ett sätt för centret att skapa kontakter med lokalbefolkningen och sprida information om det centret erbjuder t ex hälsovård. Under corona-pandemin var det inte möjligt att bygga något och under den tiden har platsen använts för grönsaksodlingar. Det har varit en välsignelse för centret att ha tillgång till egenodlad blomkål, bönor m m.

Film från Kolkata okt 2022

HÄR kan du se film från centret i Kolkata.

UTVECKLING AV HÄLSOKLINIK OCH PRAKTISK UTBILDNING

HÄLSOKLINIK
Genom utveckling av en HÄLSOKLINIK erbjuder vi befolkningen i närområdet hälsovård, akutvård, rådgivning, undervisning och förbön.
Vi samarbetar med organisationen Hope Hospital som ger kvalificerad sjukvård till de allra fattigaste. Bland annat har vi genomfört vaccinationskampanjer och gratis ögonundersökningar vid ett flertal tillfällen.

Behoven just nu: är att utrusta kliniken med inredning och medicinsk utrustning, och att anställa en läkare eller en sjuksköterska på deltid.

Aktuellt insamlingsbehov: 8000-10 000 kronor/månad

SÖMNADSUTBILDNING 
Vi har utarbetat program för PRAKTISK YRKESUTBILDNING i bl a sömnad, som vi erbjuder kvinnorna i grannskapet. Några grupper har redan genomgått utbildningen och börjat sy kläder hemma. Detta kan på sikt ge dem självförsörjning och bereda en väg ut ur fattigdomen. Vi behöver utrusta allaktivitetsrummet och sysalen med inredning, fler möbler samt arbetsmaterial.

Aktuellt insamlingsbehov: 50 000 kronor

BIBLISK HELANDETJÄNST

Lokala ledare och pastorer inbjuds till seminarier med undervisning om biblisk helandetjänst och träning i förbön. Föreståndarparet samlar medarbetarna till bibelundervisning och bön regelbundet och vi erbjuder förbön för flickorna som önskar det. Varje söndag samlas man till gudstjänst på centret och dit kommer även familjer från grannskapet för att delta. På kliniken finns möjlighet att erbjuda förbön och själavård till dem som har behov och efterfrågar det. Vi vill bygga ett arbete där evangeliet och den medicinska och praktiska hjälpen går hand i hand.

Var med och förändra!

Stå med oss i utvecklingen av detta fina center i Kolkata – en grön oas, en fridfull plats som inspirerar med hopp och tro på framtiden. Du kan ge en engångsgåva eller regelbundet varje månad. Fyll i belopp, vart du vill din gåva ska gå, samt välj engångsgåva eller återkommande/månatlig gåva.
Om du ger med Nordea VISA-kort behöver du öppna kortet på internetbanken för alla internetköp först, innan du kan ge via formuläret till vänster.

ÖVRIGA SÄTT ATT GE från Sverige:
Swish-nummer: 1230 337 782
Bankgiro: 549-7714

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse

Arkens mission