Missions CD / Linda Berglings bästa

Pastor Linda Bergling berättar:

– Numera ger jag ut mina bästa predikningar på CD, Missions CD/”Linda Berglings bästa”.
Som prenumerant får du 12 CD skivor per år (2 st varannan månad) med inspirerande bibelundervisning inom många olika ämnesområden. Genom undervisningen lär du känna Jesus. Du kan även ge undervisningen vidare och dela med dig av visionen att hjälpa barn i nöd. Överskottet från försäljningen går in i Arkens missionsarbete där vi bl a bygger barncenter, skolor och kliniker på olika ställen i världen.

Så här började det:

– Redan som barn önskade jag att få resa ut till Afrika och hjälpa nödlidande barn. Denna längtan har alltid funnits inom mig och för många år sedan hände något som fick det att brinna ännu starkare. Jesus talade till mig och visade mig genom ett döende barns ögon situationen ute i världen. Krigets barn, hungriga barn, barn som måste bo på gatorna, de föräldralösa, de utnyttjade och plågade, de sjuka och de lemlästade. Jesus sa: ”Jag vill använda dig. Jag vill att du ger mig husrum, kläder, mat och kärlek.” Jag svarade: ”Jag har ju ingenting. Inga pengar eller kontakter. Men mitt hjärta är villigt”. Han frågade: ”Vad har du?” Jag svarade: ”Det som du har gett mig – gåvan att predika.” Så föddes det jag då kallade ”Månadens Missionskassett”. 

Försäljningen av kassettbanden nådde under många år tusentals människor och det var också tack vare den som församlingen Arkens missionsarbete började utvecklas. Kassetten blev ett sädeskorn som har gett många barn en ny framtid. Vårt mål är att bygga 100 hus för Jesus och ge bort dem till de utsatta och behövande.

Bli prenumerant på Missions CD:

Som ny prenumerant får du din första CD för endast 29 kr. Därefter kan du välja att betala 125 kr varannan månad (2 CD), halvårsprenumeration 335 kr eller helårsprenumeration 650 kr. Du kan också ge bort ”Linda Berglings bästa” som en gåvoprenumeration.

Välkommen att kontakta oss på missionsavdelningen via E-post mission@arken.org eller telefon 08-58884022.