Mission i WISCONSIN, USA

Evangelium till ursprungsbefolkningen

Arken stödjer missionären Kirsti Eastwood och arbetet bland ursprungsbefolkningen (ojibwe-indianerna) i Wisconsin Nordamerika. Hon bor i reservatet Lac Courte Oreilles och byggde tillsammans med sin man Spark ”Arken-huset” 2004.
I reservatet bor 3000 personer i 32 mindre byar. Landområdet är 100 000 acres, mestadels skog och våtmarker. Kirsti började sin missionsuppgift i LCO-reservatet 1994 med organisationen YWAM (Ungdom med Uppgift). Det var ett pionjärarbete då de under primitiva förhållanden startade en bas i reservatet. Kirsti hade hand om barn- och ungdomsarbetet och arbetade också flera år som konst- och hantverkslärare på reservatets ungdomsgård.

Helandedagar och förbön

Idag betjänar Kirsti många människor med förbön och själavård. Genom kontakter med familjerna möter hon mycket av deras problem med missbruk, depressioner, spelberoende och trasiga familjerelationer och hon får ofta samtala och be med dem.
År 2010 anordnade Kirsti för första gången en helandedag tillsammans med andra församlingar och har sedan fortsatt med detta regelbundet, enligt Arkens koncept. Behoven är stora och gensvaret har varit mycket positivt.
Team från Arken besökte reservatet under en vecka 2005, då vi undervisade och bad för människor till helande och befrielse, ny kraft och styrka.
Kirsti och Spark samlar ofta både ungdomar och familjer i sitt hus för grillkvällar och gemenskap och till bibelstudier och bön. Kirsti hjälper oss på missionsavdelningen med översättningsarbete och är en stor välsignelse.

Stöd utvecklingen av helandetjänsten
Du kan stödja arbetet med att sprida evangeliet om frälsning och helande till ursprungsbefolkningen, genom att ge en valfri engångsgåva eller regelbundet varje månad.

Kirsti Eastwood längst till vänster tillsammans med kvinnor från reservatet.

Arken-huset i Wisconsin.

Helandedagar och bönesamlingar

Var med och förändra!

Du kan stödja arbetet i Wisconsin med en valfri engångsgåva eller regelbundet varje månad.

Om du ger med Nordea VISA-kort behöver du öppna kortet på internetbanken för alla internetköp först, innan du kan ge via detta formulär.

ÖVRIGA SÄTT ATT GE från Sverige:
Swish nummer 1230 337 782
Bankgiro 549 – 7714

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse.

ARKEN MISSION