Bli en FADDER

SÅ HÄR BLIR DU FADDER

Genom vårt fadderprogram får utsatta barn i utvecklingsländer möjlighet till en ljusare framtid. Du kan stödja ett ”eget fadderbarn” eller en hel grupp av barn.
Ditt regelbundna stöd varje månad ger dem en trygg uppväxt med tillgång till hälsovård och skolutbildning. Utbildning spelar stor roll för att barnen ska få en väg ut ur fattigdom och utbildning är oerhört betydelsefull speciellt för flickorna.
För att bli fadder kontaktar du oss på e-post [email protected] eller ringer tel 08-588 840 20. Berätta gärna om du har önskemål angående ett specifikt land och om du vill stödja ett eget barn eller en hel grupp. Du kan också anmäla ditt intresse i samband med konferenser på Arken.
Som fadder får du vårt nyhetsbrev ”Missionsnytt” var tredje månad. Nyheter från våra projekt hittar du även på vår Facebook-sida.

ETT ”EGET” BARN

När du blir fadder åt ett individuellt barn får du ett foto på barnet, samt kortfattad information om barnets bakgrund och familjeförhållanden m m.

Du betalar in 200 kr (eller valfri summa) varje månad och får personliga hälsningar och ett nytt foto på barnet ungefär en gång per år, beroende på vilket land barnet kommer ifrån. I flera projekt har vi mer än en fadder per barn och det beror till exempel på landets ekonomiska situation eller storleken på barncentret. En del barn bor med sina anhöriga (t ex på Filippinerna, i Uganda och i Guatemala) medan andra bor på Arkens barncenter.

GRUPPFADDER/AGAPEFADDER

Att vara gruppfadder/Agape-fadder innebär att du stödjer en hel grupp av barn i något av våra missionsprojekt.
Det kan vara en grupp av barn på ett familjehem för gatubarn (Life Home i Guatemala city), en grupp skolbarn på Filippinerna, flickorna eller pojkarna på våra barncenter i Katmandu eller Kambodja m fl. Du får då ett gruppkort på barnen och rapporter regelbundet via vårt nyhetsbrev och på vår facebook-sida. Du kan ge valfritt belopp/månad, men som riktmärke har vi 200 kr/månad.

MATFADDER

Som matfadder ger du för att möta grundläggande behov av mat och rent vatten.

Vi arbetar för att ge människor i utvecklingsländer mat, rent vatten och möjligheter till självförsörjning. Du ger oss förtroendet att bestämma vart din gåva ska gå och vi ger den dit den bäst behövs. Till soptippsbarnen på Filippinerna, till skolbarnen i Uganda eller till något annat projekt där vi får nödrop från våra samarbetspartners.

Som matfadder ger du 100 kr/månad via ditt autogiro. Det fungerar enkelt och bekvämt för dig som givare. Din gåva förs automatiskt över från ditt bankkonto omkring den 28:e varje månad. Registreringen av gåvan sker automatiskt och våra hanteringskostnader blir därför lägre, så det är ett bra sätt att stödja vårt arbete på. Du behöver fylla i ett autogiromedgivande och skicka till oss. När du anmält dig kommer vi att kontakta dig via e-post för att ordna detta. Därefter får du regelbundet information om hur och i vilket land dina gåvor har använts och vad de har betytt för människor som tagit emot dem.

SKOLFADDER

Som skolfadder hjälper du flickor och pojkar att få en bra skolutbildning.

Att kunna läsa och skriva öppnar en värld av nya möjligheter. Utbildning ger barnen en väg ut ur fattigdom och utsatthet. Du kan vara med och öppna dörrarna till en ny framtid för barn i Nepal, Indien, Uganda, Guatemala, Kambodja och många andra länder.
I många länder prioriterar man pojkars utbildning framför flickors vilket är negativt för hela samhällets utveckling. Vi stödjer barn som kommer från mycket fattiga förhållanden, som har mist en eller båda sina föräldrar, som är i riskzonen att bli gatubarn eller hamna i kriminalitet. Deras anhöriga har inte råd att låta dem studera eller anser att deras hjälp behövs bättre i praktiskt arbete.
Flickor och pojkar drömmer om att bli lärare, sjuksköterska, frisör eller pilot. Tack vare ditt stöd kan detta bli möjligt!
Som skolfadder kan du stödja barnens ordinarie skolgång (skolavgifter, skoluniformer, böcker och annat studiematerial) och även deras högre studier t ex på college eller yrkesskola.
Du kan ge ett valfritt belopp varje månad (dock minst 50 kr).

Barn berättar
”Jag blev bortrövad av rebeller som 11-åring, levde som barnsoldat och blev tvingad att göra hemska saker för att överleva. Jag flydde tillbaka till min hemby. Mina föräldrar hade dödats, mina systrar blivit bortrövade. Jag kom till en obeskrivlig fattigdom. Jag fick möjlighet att utbilda mig till byggnadsarbetare. Idag har jag ett eget företag och många anställda. Vi bygger nya skolor så fler barn kan få samma möjlighet som jag fick”.

”Min pappa dog i malaria och min mamma blev ensam med 8 barn utan någon fast inkomst. Genom fadderstöd fick jag och två av mina systrar möjlighet att gå i skolan. Jag vill bli sjuksköterska så jag kan hjälpa andra i min hemby”.

Bli Fadder!

Fyll i formuläret till vänster och välj vilken typ av fadder du önskar bli: GRUPPFADDER, MATFADDER eller SKOLFADDER.

Individuell fadder

Du kan stödja ett ”eget fadderbarn” i de länder där vi stödjer individuella barn. Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret här till vänster och dessutom skriva en kommentar ifall du har önskemål om ett speciellt land. Om du hellre vill ringa oss gör du det till 08-588 840 20, eller skickar e-post till [email protected]

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse.

ARKEN MISSION