Mission Katmandu NEPAL

Var med och stöd flickors och pojkars utveckling!

Du kan vara med och förändra pojkars och flickors livssituation i Nepal!

Pojkar och flickor får växa upp i en trygg och kärleksfull miljö, lära känna Jesus, får skolutbildning och en ny framtid.
Du kan bli fadder för ett enskilt barn eller för hela gruppen av pojkar eller flickor.
Som individuell fadder ger du 200 kr/månad, som gruppfadder valfritt belopp. Vill du ge mer än 200 kr går det naturligtvis bra, eftersom behoven i Nepal är mycket stora just nu.
Kontakta oss på tel 08-58884000 eller E-post [email protected]

  • BETHEL RESTORATION CENTER för flickor

  • BETHEL RESTORATION CENTER för pojkar

BUFFLAR, KALVAR

och en ny framtid

I Katmandu Nepal stödjer församlingen Arken fattiga och utsatta pojkar och flickor till en trygg uppväxt och utbildning genom den indiska organisationen Bethel Felllowship Trust. På deras eget initiativ startades ett självförsörjningsprojekt 2014 med odlingar och en buffelfarm. Privatpersoner och flera företag i Sverige har varit med och sponsrat inköp av bufflar med kalvar. Vinsten från försäljning av mjölk hjälpte till att finansiera pojkarnas skolgång och driften av det pojkhem som Arken startade 2005. Buffelfarmen avvecklades 2020 pga coronapandemin.

MEJERI

UTVECKLING AV ETT MEJERI
Under sommaren 2018 startade vi ett mejeri i Katmandu, utbildade medarbetare och kom igång med produktion och försäljning av bl a mjölk, ost och yoghurt. 

På grund av coronapandemin som startade 2020 har vi varit tvungna att avveckla buffelfarmen och stänga mejeriet. Vi undersöker möjligheten att starta igång någon annan typ av självförsörjningsprojekt.

På grund av förlorade intäktsmöjligheter är behovet av faddrar till pojkhemmet och flickhemmet extra stort just nu. 

BETHEL RESTORATION CENTER

Tillsammans med Trosgnistans mission började vi 2015 att bygga ett hem för fattiga, föräldralösa och utsatta flickor. Många av dem miste sina anhöriga i den stora jordbävningen 2015 och riskerade att hamna på gatan, giftas bort eller bli utsatta för övergrepp. Hemmet har gett dem en trygg uppväxt, gemenskap, skolutbildning och hälsovård. Nyligen flyttade de tjugotvå flickorna till en annan lokal som ligger närmare deras skolor och närmare pojkhemmet. Under coronapandemin har skolorna varit stängda och de har studerat hemifrån via dator eller telefon. Utbildningen är mycket viktig och ger dem helt nya framtidsutsikter. 

Var med och förändra!

Ditt stöd till pojkarna och flickorna i Nepal är med och förvandlar deras framtid! Du kan ge en engångsgåva eller regelbundet varje månad. Fyll i belopp, vart du vill att din gåva ska gå, samt välj engångsgåva eller återkommande/månatlig gåva.
Om du ger med Nordea VISA-kort behöver du öppna kortet på internetbanken för alla internetköp först, innan du kan ge via formuläret på den här sidan.

ÖVRIGA SÄTT ATT GE från Sverige:
Swish nummer 1230 337 782
Bankgiro 549-7714

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse.

ARKEN MISSION