Mission Katmandu NEPAL

Var med och stöd flickors och pojkars utveckling!

Du kan vara med och förändra pojkars och flickors livssituation i Nepal!

Pojkar och flickor får utbildning och en ny framtid tack vare att du blir fadder till ett eget barn eller till hela gruppen.

  • BETHEL RESTORATION CENTER för flickor

  • BETHEL RESTORATION CENTER för pojkar

BUFFLAR, KALVAR

och en ny framtid

I Katmandu Nepal stödjer församlingen Arken fattiga och utsatta pojkar och flickor till en trygg uppväxt och utbildning genom den indiska organisationen Bethel Felllowship Trust. På deras eget initiativ startades ett självförsörjningsprojekt 2014 med odlingar och en buffelfarm. Privatpersoner och flera företag i Sverige har varit med och sponsrat inköp av bufflar med kalvar. Vinsten från produktion och försäljning av mjölk och andra mejerivaror hjälper till att finansiera pojkarnas skolgång och driften av det pojkhem som Arken startade 2005. Buffelfarmen ger också nya arbetstillfällen.

MEJERI

UTVECKLING AV ETT MEJERI
Under sommaren 2018 startade vi ett mejeri i Katmandu. Det behövs flera bufflar med kalvar och med din hjälp kan vi komma igång med produktion och försäljning av bl a ost och yoghurt. Vår samarbetspartner har hyrt en lokal för detta ändamål och medarbetarna har fått utbildning för att kunna driva mejeriet professionellt. Vi behöver samla in ca 70 000 kronor för att bygga en ny ladugård till djuren. Inköp av en mjölkande buffel med kalv kostar 10 000 kronor.

På grund av coronapandemin som startade 2020 har vi varit tvungna att avveckla buffelfarmen och stänga mejeriet. Vi undersöker möjligheten att starta igång någon annan typ av självförsörjningsprojekt så snart pandemin är över.

På grund av förlorade intäktsmöjligheter är behovet av faddrar till pojkhemmet och flickhemmet extra stort just nu. 

BETHEL RESTORATION CENTER

Tillsammans med Trosgnistans mission startade vi 2015 byggandet av ett hem för fattiga, föräldralösa och utsatta flickor. Många av dem miste sina anhöriga i den stora jordbävningen 2015 och riskerade att hamna på gatan, giftas bort eller bli utsatta för övergrepp. Vi är inne i slutfasen av byggnationen. Det behövs fortfarande en del inredning och möbler och vi behöver göra i ordning tomten samt bygga en mur som skyddar området från landras under monsunperioden. Tjugotvå flickor bor idag på centret. Tack vare starten av mejeriet hoppas vi kunna stödja även flickornas utbildning. Flickorna älskar att gå i skolan och utbildningen ger dem helt nya framtidsutsikter. Du kan vara med och förvandla deras liv för alltid! Insamlingsbehov 100 000 kr.

Var med och förändra!

Ditt stöd till pojkarna och flickorna i Nepal är med och förvandlar deras framtid! Du kan ge en engångsgåva eller regelbundet varje månad. Fyll i belopp, vart du vill att din gåva ska gå, samt välj engångsgåva eller återkommande/månatlig gåva.
Om du ger med Nordea VISA-kort behöver du öppna kortet på internetbanken för alla internetköp först, innan du kan ge via formuläret på den här sidan.

ÖVRIGA SÄTT ATT GE från Sverige:
Swish nummer 1230 337 782
Bankgiro 549-7714

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77
Gåvor från Danmark: Danske bank regnr 9570 konto 8984 220

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse.

ARKEN MISSION