Linda Bergling undervisar om att vi är kallade att
bärga skörden. Vi behöver se världen genom Guds ögon.

Dubbel-CD.