Undervisningen hjälper dig att förlösa Guds kraft
med ditt tal.

Dubbel-CD.