Linda Bergling undervisar om det kristna hoppet.
Dubbel-CD.