Linda Bergling undervisar om Guds glädje. Jesus var smord med glädjens olja.

Dubbel-CD.