Undervisning av Gunnar Bergling

Vi är beklädda med kraft ifrån höjden för att demonstrera Guds rike och Guds rikes
kraft här på jorden.

Dubbel-CD