Undervisning av Linda Bergling som hjälper dig att bli fri från oro och bekymmer och leva utan stress.

Dubbel-CD.