Undervisning av Gunnar Bergling
Inspiration till ditt böneliv.
Del 2: Böner från Kolosserbrevet 1:9-12 och Filipperbrevet 1:9-11.