Undervisning av Gunnar Bergling
Inspiration till ditt böneliv. Del 1: Efesierbrevet 1:17-23 och 3:14-21.