Linda Bergling undervisar om tron som ger nytt mod och förlöser handlingskraft.

Dubbel-CD.