Gunnar Bergling visar på att fördelen med att vara en nolla är att du har
din styrka i Gud.

Dubbel-CD.