Linda Bergling undervisar om de grundläggande
delarna i den bibliska själavården.

Dubbel-CD.