Undervisning av Linda Bergling

Jesus vill hela och upprätta dig. Han har omsorg om
ditt själsliv.

Dubbel-CD.