Linda Bergling undervisar om att du kan välja att förtrösta på Gud hur det än ser ut omkring dig.

Dubbel-CD.