Mission i RWANDA

YRKESUTBILDNING OCH INTEGRERING I SAMHÄLLET

Barnhem i Gitarama
Efter folkmorden i Rwanda 1994 blev tusentals barn föräldralösa.
Arken beslutade om insamling och att i samarbete med vår partner JAM (Jesus Alive Ministries) och bidrag från Sida, bygga ett stort barncenter ”Fred Nkunda Life Center” i Gitarama 1998. Vi borrade också tre brunnar och iordningställde ett lek-och fritidsområde, samt odlingar för självhushåll. Under flera år fick föräldralösa barn husrum, mat och omvårdnad här och hjälp att lämna mycket traumatiska upplevelser. Barnhemmet byggdes även för framtida behov av utbildning.

Yrkesskola
Centret utvecklades med åren till Rwanda Training Center med yrkesutbildning och rehabilitering för unga människor mellan 14-25 år gamla. Utbildning gavs i datorkunskap, snickeri, jordbruk, sömnad, krukmakeri, konst och skulptur, hushållsekonomi och trädgårdsodling, engelska och andra språk, matematik m m. Yrkesskolan stärkte också indirekt enheten mellan de olika folkgrupperna i samhället då de utbildades tillsammans. Skolan godkändes av Rwandas utbildningsdepartement.

Integreringsprogram för unga vuxna
År 2010 gjordes utbildningen om till ”Young Adults Reintegration Life Program” med mycket lärlingsutbildning och praktik, där unga människor fått träna i ett yrke ute på redan befintliga arbetsplatser, för att också få en tydligare återintegrering i samhället.
Arken ger fortfarande stöd till projektet genom gruppsponsring, men håller på att avsluta den i och med att vår samarbetspartner lämnar över projektet till en annan organisation.
Arken kommer att fortsätta samarbeta med JAM, som numera heter ”JAM Helping Africa Help Itself”, med nya projekt i bl a Mocambique.

Var med och förändra!

Du kan ge en engångsgåva till arbetet i Rwanda genom att använda formuläret här intill. Har du frågor är du välkommen att ringa os spå tel 08 58884020.
Om du ger med Nordea VISA-kort behöver du öppna kortet på internetbanken för alla internetköp först, innan du kan ge via detta formulär.

ÖVRIGA SÄTT ATT GE från Sverige:
Swish nummer 1230 337 782
Bankgiro 549 – 7714

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse.

ARKEN MISSION