Mission i RYSSLAND St Petersburg

Sommarläger för gatubarn

Hjälp till gatubarn och utsatta familjer
Arbetet bland gatubarn består av aktiviteter på dagtid, samtal och förbön, stöd till familjer i kris, sommarläger och rekreation. Vår samarbetspartner är organisationen Team East Mission och dess ledare Esko Väisänen, som har sitt kontor i Finland. Organisationen grundades av Anneli och Antti Kärjä som tidigare studerat på Arkens bibelskola och startade arbetet bland gatubarn i St Petersburg 1991.

Vi har under många år förmedlat hjälp till utsatta barn som vistas på dagis, barnsjukhus och barnhem. Arbetet startade på Agape-hemmet i utkanten av St Petersburg, där flera barn från trasiga hemförhållanden med alkoholiserade föräldrar har fått en ny kärleksfull och trygg tillvaro. Det har hänt att barn i 10-14 års åldern blir lämnade helt utan socialt skyddsnät och försörjning. Gruppsponsringen har räddat dem från ett liv på gatan. Agape-centret överlämnades till nationellt ledarskap i början av 2005.

Sommarläger
På somrarna hålls stora barnläger utanför St Petersburg där mängder av barn upplevt Guds kärlek i praktisk handling och också genom lovsång och undervisning ur Bibeln. Ungdomarna från Arken besökte dessa läger 2004 och undervisade barnen i bl a drama och lovsång, vilket var mycket uppskattat. Några år senare deltog en grupp ungdomar som ledare på sommarlägret. De berättade frimodigt för barnen om hur Gud gripit in och förvandlat deras liv. Många gatubarn fick hopp och tro på att de är älskade och sedda av Gud och att han kan gripa in i deras livssituation. Medlemmar från Arkens dotterförsamling i Belarus har också varit med som ledare, inspiratörer och förebedjare på sommarlägren utanför St Petersburg.

Fortsatt stöd genom gruppsponsring
Du kan stödja arbetet i St Petersburg genom gruppsponsring som ger barn och ungdomar möjlighet att komma på sommarläger och rekreation.

Var med och förändra!

Stöd vårt arbete i St Petersburg! Du kan stödja projektet genom gruppsponsring med valfri summa per månad eller engångsgåvor.
Stödet ges till gatubarn för att bl a anordna sommarläger med aktiviteter och bibelundervisning.

Om du ger med Nordea VISA-kort behöver du öppna kortet på internetbanken för alla internetköp först, innan du kan ge via detta formulär.

ÖVRIGA SÄTT ATT GE från Sverige:
Swish nummer 1230 337 782
Bankgiro 549 – 7714

Gåvor från Norge: Handelsbanken 9046.12.44180
Gåvor från Finland: Handelsbanken Fi 81 3131 3001 1336 77

Tack för din generositet!

Vi önskar dig Guds välsignelse.

ARKEN MISSION