Planerade evenemang på Sjöhamra gård våren 2021

Rofyllda dagar (onsdag kväll – söndag) för dig som behöver vila och hämta kraft i Guds närvaro och samtidigt få redskap att hantera negativ stress utifrån ett kristet perspektiv. Lovsång, flödesbön, undervisning om ”Inre bönen” av Linda Bergling, inspiration kring kost & motion, kreativitet, utomhusaktiviteter, egen tid i tystnad. Möjlighet till förbönssamtal. Anmälan senast 2/2. LÄS MER

Helgretreat från fredag lunch – lördag kväll med temat ”Bli fri från fruktan – bli trygg i Guds kärlek”. Lovsång, undervisning och betjäning i förbön av pastor Linda Bergling, samtalsgrupper, gemenskap m m. En natts logi samt alla måltider ingår. Anmälan senast 25/2. LÄS MER

Rofyllda dagar (onsdag kväll – söndag) för dig som behöver vila och hämta kraft i Guds närvaro och samtidigt få redskap att hantera negativ stress utifrån ett kristet perspektiv. Lovsång, flödesbön, undervisning om ”Inre bönen” av Linda Bergling, inspiration kring kost & motion, kreativitet, utomhusaktiviteter, egen tid i tystnad. Möjlighet till förbönssamtal. Anmälan senast 2/3. LÄS MER

Undervisning om relationer för gifta och ogifta. Undervisning av Gunnar Bergling, Ann-Marie och Lars Lindqvist. Samtalsgrupper. Lunch och fika ingår. Anmälan och avgift. LÄS MER

Helgretreat från fredag lunch – lördag kväll med temat ”Bli fri från förkastelse – hitta din identitet”. Lovsång, undervisning och betjäning i förbön av pastor Linda Bergling, samtalsgrupper, gemenskap m m. En natts logi samt alla måltider ingår. Anmälan senast 18/3. LÄS MER

Rofyllda dagar (onsdag kväll – söndag) för dig som behöver vila och hämta kraft i Guds närvaro och samtidigt få redskap att hantera negativ stress utifrån ett kristet perspektiv. Lovsång, flödesbön, undervisning om ”Inre bönen” av Linda Bergling, inspiration kring kost & motion, kreativitet, utomhusaktiviteter, egen tid i tystnad. Möjlighet till förbönssamtal. Anmälan senast 6/4. LÄS MER

Undervisning om relationer för gifta och ogifta. Undervisning av Gunnar Bergling, Ann-Marie och Lars Lindqvist. Samtalsgrupper. Lunch och fika ingår. Anmälan och avgift. LÄS MER

Helgretreat från fredag lunch – lördag kväll med temat ”Bli fri från förkastelse – hitta din identitet”. Lovsång, undervisning och betjäning i förbön av pastor Linda Bergling, samtalsgrupper, gemenskap m m. En natts logi samt alla måltider ingår. Anmälan senast 29/4. LÄS MER

Det här kan bli den bästa veckan i ditt liv (söndag kväll – söndag morgon)! Mycket tid för vila, rekreation, uteaktiviteter i vacker natur och ”att bara vara” i en kravlös gemenskap. Framför allt får du tid att vårda och fördjupa din kärlek till Jesus. Undervisning om ”Inre bönen” av Linda Bergling, lovsång, flödesbön, inspiration kring kost & motion m m. Möjlighet till förbönssamtal. Anmälan senast 14/5. LÄS MER

Helgretreat från fredag lunch – lördag kväll med temat ”Helande för kropp och själ”. Lovsång, undervisning och betjäning i förbön av pastor Linda Bergling, samtalsgrupper, gemenskap m m. En natts logi samt alla måltider ingår. Anmälan senast 3/6. LÄS MER

Det här kan bli den bästa veckan i ditt liv (söndag kväll – söndag morgon)! Mycket tid för vila, rekreation, uteaktiviteter i vacker natur och ”att bara vara” i en kravlös gemenskap. Framför allt får du tid att vårda och fördjupa din kärlek till Jesus. Undervisning om ”Inre bönen” av Linda Bergling, lovsång, flödesbön, inspiration kring kost & motion m m. Möjlighet till förbönssamtal. Anmälan senast 11/6. LÄS MER