Planerade evenemang på Sjöhamra gård våren 2021

Rofyllda dagar (onsdag kväll – söndag) för dig som behöver vila och hämta kraft i Guds närvaro och samtidigt få redskap att hantera negativ stress utifrån ett kristet perspektiv. Lovsång, flödesbön, undervisning om ”Inre bönen” av Linda Bergling, inspiration kring kost & motion, kreativitet, utomhusaktiviteter, egen tid i tystnad. Möjlighet till förbönssamtal. Anmälan senast 6/4. LÄS MER

Helgretreat från fredag lunch – lördag kväll med temat ”Ett liv utan stress”. Lovsång, undervisning och betjäning i förbön av pastor Linda Bergling, samtalsgrupper, gemenskap m m. En natts logi samt alla måltider ingår. Anmälan senast 29/4. LÄS MER

Det här kan bli den bästa veckan i ditt liv (söndag kväll – söndag morgon)! Mycket tid för vila, rekreation, uteaktiviteter i vacker natur och ”att bara vara” i en kravlös gemenskap. Framför allt får du tid att vårda och fördjupa din kärlek till Jesus. Undervisning om ”Inre bönen” av Linda Bergling, lovsång, flödesbön, inspiration kring kost & motion m m. Möjlighet till förbönssamtal. Anmälan senast 14/5. LÄS MER

En inspirationsdag för kristna företagare kl 12.00 – 17.00. Medverkande bl a Linda Bergling, André Andersson, Marco Strömberg m fl. Start med gemensam lunch, därefter inspirerande undervisning, vittnesbörd, visning av Sjöhamra gård, bön samt betjäning i flödesbön. Anmälan senast 28 maj. Inbjudningsbrev skickas ut, begränsat antal platser. Skulle du vilja delta i kommande företagsdagar eller veta mer? Hör gärna av dig till 08 588 840 00 eller E-post info@arken.org   

Helgretreat från fredag lunch – lördag kväll med temat ”Helande för själ och kropp”. Lovsång, undervisning och betjäning i förbön av pastor Linda Bergling, samtalsgrupper, gemenskap m m. En natts logi samt alla måltider ingår. Anmälan senast 3/6. LÄS MER

Det här kan bli den bästa veckan i ditt liv (söndag kväll – söndag morgon)! Mycket tid för vila, rekreation, uteaktiviteter i vacker natur och ”att bara vara” i en kravlös gemenskap. Framför allt får du tid att vårda och fördjupa din kärlek till Jesus. Undervisning om ”Inre bönen” av Linda Bergling, lovsång, flödesbön, inspiration kring kost & motion m m. Möjlighet till förbönssamtal. Anmälan senast 11/6. LÄS MER