Vittnesbörd: Ingrid blev helad från blödande magsår

Ingrid Hagberg från Gävle vill gärna dela vittnesbördet om hur Gud gripit in i hennes liv med församlingen Arkens läsare.

Ingrid, som är 75 år, är sedan många år aktiv medlem i Frälsningsarmén i Gävle, tillsammans med sin man Roland. För något halvår sedan blev hon sjuk och fick vid ett par tillfällen åka ambulans in till sjukhus. Det visade sig att hon hade blödande magsår och man fick vid behandlingen ge henne flera påsar blod, då hon var illa däran.

Genom hans sår…
Men Ingrid hade en väldig förtröstan på Gud. Hon bad mycket om att få komma hem från sjukhuset:
– Jag ville så gärna komma hem till Rolands födelsedag och till julen. Och jag upplevde så starkt att jag fick tro, hopp och styrka genom Jesus, berättade hon.

– Jag upplevde det som står i bibelordet att min kraft fullkomnas i svaghet (2 Kor 12:9)! Jag tänkte också på att jag är helad i Hans sår som det står i Jes 53:5.

Skickades hem från sjukhuset
Ingrids tro kom verkligen inte på skam. När läkaren kom för att titta till henne efter ett par veckor så sa han: ”Här behöver du inte vara kvar! Sjukhus är till för dem som är sjuka!”

Hon skickades hem, för hennes blodvärden var bra, och hon blev starkare för varje dag.

Helad genom böneduk och förbön
Ingrid hade tidigare väldigt svårt att gå utan rullator. Efter att ha fått en böneduk skickad till sig från Arken känner hon att hon fått mer kraft och styrka i benen och hemma går hon nu utan rullator.
– Jag har blivit successivt helad och har fått inre frid och vila. Efter att jag fått böneduken och sedan kårledarna på Frälsningsarmén bett för mig och smort mig med olja, så har också depression lämnat mig, berättar en jublande glad Ingrid.
– Jag har också tänkt så mycket på Psalm 103, berättar Ingrid vidare och uttrycker tacksamhet över att hon får berätta för läsarna om hur Gud gripit in i hennes liv och helat henne. Hon ber och hoppas att hennes vittnesbörd ska få vara trosstärkande för dem som läser det.
Enligt Ingrids önskan delar vi Psalm 103:1-5: ”Lova HERREN min själ! Hela mitt inre, prisa hans heliga namn! Lova HERREN, min själ, och glöm inte allt gott han gör – han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet, han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn.”
Det här är Ingrids egna bilder