På Kungsskolan stressar eleverna ner med hjälp av kristna friskvårdsmodellen ”Inre bönen” – i stället för med yoga och mindfulness.

Tidningen Dagen har varit på plats under ett ”Inre bönen-pass” i årskurs 4-6.

Ett par av grabbarna skojbrottas på golvet utanför klassrummet innan det är
dags för skoldagen att börja. En annan elev provsiktar med en leksaksrevolver av
sjörövarmodell. Lek och stoj, och samtidigt barn som artigt hälsar i hand på Dagens reporter.
Läraren är någon minut sen den här onsdagsmorgonen. På väg in till lektionssalen påminns
om matteboken.

Inne i det lilla klassrummet formar barnen en ring av stolar. Margot Zetterlund, som är här för
att leda ”Inre bönen” tar fram ett vykort med texten ”Det här är du.” Och så riktar hon sig till
barnen och läser: ”Vacker, underbar, dyrbar, unik, värdefull, klok, snygg, ljuvlig, härlig” och
ytterligare en rad positiva ord.
– Det här är du, säger hon till eleverna.

 

Kropp, själ och ande
”Inre bönen” handlar om att barnen ska bli medvetna om sin kropp, själ och ande. Med hjälp av
uppmuntrande bibelord som Margot Zetterlund läser högt för dem försöker hon förmedla Guds
kärlek, Guds frid och Guds beskydd till eleverna. Allt sker till lugn och avslappnande
instrumentell musik från en cd-spelare – ungefär som vid andra friskvårdsaktiviteter.
Barnen placerar vant ut sig på olika håll i klassrummet. Några av killarna hoppar in i var sitt
hörn under bänkarna längs väggen. En annan lägger sig ner på en dyna på golvet. I det lilla
grupprummet intill ligger en annan elev på bänken. Ytterligare någon sätter sig på en stol
bakom en bokhylla för att hitta avskildhet.
Några blundar, andra tittar. Utanför fönstret gungar andra barn för fullt på skolgården, men här
inne råder stillhet.
– Gud, tala till vartenda barn, att de är så älskade. Fyll dem med din frid. Du älskar dem så
mycket. Tack att du inte lämnar dem, utan kommer att leda dem i livet, ber ”Inre bönen”-
ledaren.

Ett ”Inre bönen”-pass handlar om cirka 15 minuters frivillig start på dagen måndagar och
onsdagar. De flesta barnen är på plats, efter skriftligt godkännande av föräldrarna.
Kungsskolan i Kungsängen, strax nordväst om Stockholm, är en kristen friskola som drivs av
frikyrkoförsamlingen Arken, där Linda Bergling är välkänd pastor. Ett 30-tal elever finns på
skolan, och i samma byggnad dessutom 35-40 yngre barn i förskolan. I den här
åldersintegrerade årskurs 4-6-klassen går tiotalet elever.

Frivillig ledare
”Inre bönen”-ledaren Margot Zetterlund är en frivillig församlingsmedlem som arbetar med
barnsjälavård vid Arkens helandecenter annars. Det gör också att hon känner flera av barnen
från kyrkans verksamhet. Elever med koncentrationssvårigheter kan få sin ”Inre bön” enskilt. I
de lägre årskurserna är det klassläraren själv som leder ”Inre bönen”.
En bit bort i korridoren förbereder rektor Birgitta Lindvall en studiedag kring temat ”Svenska 2”,
och har gjort en kunskapsprofil för vart och ett av barnen som hon tänker presentera. Hon är
glad för ”Inre bönen”, som nu har testats på skolan ett par månader under våren. Hon refererar
till ordningsproblemen i många kommunala skolor.
– Här har vi inga perfekta barn, men nu har vi ett lugn och en harmoni.
– ”Inre bönen” kan vara en bra hjälp att få lugnare barn och arbetsro. Jag är absolut emot att
man öppnar upp för hinduistisk yoga i skolan, om inte vi får använda oss av kristna inslag på
samma sätt, säger Birgitta Lindvall.
Saken ska framöver prövas av Skolinspektionen.

 

Kroppens överlåtelse i ”Inre bönen”

”Tack Gud för att Du har skapat mig. Du tycker att jag är fin och underbar. Tack för mina händer och mina armar.
Du får använda dem som Du vill, till att göra bra saker och till att hjälpa andra. Tack Gud för mina fötter och ben.
Jag vill ge dem till dig just nu och jag vill att Du ska leda mig på dina vägar.”

 

Läs reportaget:  >> 5/31/2018 Inre bön i stället för yoga testas på Kungsskolan – dagen.se