Församlingen Arken har mer än 30 års erfarenhet av biblisk helandetjänst! Nu erbjuder vi en kortare utbildning där får du lära dig att betjäna andra människor och hur du förmedlar helande för kropp och själ på Bibelns grund och med den helige Andens smörjelse och nådegåvor.

Kursen börjar på torsdag morgon den 21 november kl 8.30.

På torsdag och fredag förmiddag är det teoriundervisning som sedan sätts i praktik under fredag kväll till och med söndag eftermiddag på en av Arkens viktigaste konferenser Jesus Helar och Upprättar. Där är du som deltagare är med i förbönstjänsten tillsammans med Arkens egna förebedjare och betjänar människor som besöker konferensen. Din praktik sker under tystnadsplikt och med handledning av ansvariga personer för helandetjänsten. Dina lärare är pastor Linda Bergling och Anita Björk, föreståndare på Arkens Helandecenter.

Kursen slutar på söndag den 24 november.  Diplom delas ut till alla godkända deltagare.