Arkens konferens ”Jesus helar och upprättar” är till ända för denna gång och vi tackar alla som deltagit på möten och dem som medverkat med tid och resurser för att hjälpa till.

Här är några vittnesbörd från deltagare som besökte konferensen:

– En man hade problem med ryggen och fötter som var olika långa. Mannen beskrev att han haft problem med platta fötter. Efter förbönen växte benen till samma längd och ryggen kändes bättre efter förbönen.
– Vänster ben växte ut efter förbönen. Det var tidigare kortare än det högra benet. 
– En kvinna hade ont i ryggslutet. Efter förbönen var det som om något hade lagt sig till rätta i ryggen.
– En man hade ont i fötterna. Efter förbönen kände mannen en stor förbättring.

Vi har även fått underbara och uppmuntrande vittnesbörd från flera förebedjare som är tacksamma över att ha blivit mäktigt använda av Gud i betjänande av andra människor.

Vi tackar Jesus! Han lever! Jesus älskar människor och förvandlar deras liv idag!