Arkens helandedagar är omtyckta och omtalade, här får du möjlighet att ta emot helande för kropp och själ. Under dessa dagar erbjuder vi mer stillhet och koncentrerar oss på att Gud ska få möjlighet att gå på djupet för att betjäna dig. Oavsett om du är en bekännande kristen eller inte, är du välkommen till oss. Den hjälp vi erbjuder utgår från Jesus som din frälsare. Vi önskar att du genom själavården ska få en djup och personlig relation med Jesus, så att Guds vilja kan gå i uppfyllelse i ditt liv. Tillsammans med ett mindre antal deltagare kan du slappna av, öppna ditt hjärta, känna Guds kärlek och låta dig betjänas i trygghet och avskildhet. Många deltagare från helandedagarna vittnar om att de blivit helade och befriade på områden som tidigare plågat dem.

Arkens förebedjare har full tystnadsplikt, vilket också betyder att det du delat med oss lämnas till Gud och inte förs vidare. Vi kommer alltid att visa respekt för den hjälp du redan fått och ditt andliga sammanhang.

Kommande datum för helandedagar: 28-30 januari, 18-20 februari, 18-20 mars, 8-10 april, 13-15 maj, 1-2 juli. Läs mer här>>