Arkens förbönstelefon tar emot många samtal per år. Människor ringer och lämnar böneämnen eller får personlig förbön direkt via telefon. Många som ringer är ensamma, desperata, sjuka, eller har relationsproblem, ibland till och med självmordstankar. De flesta har liten eller ingen förankring alls i någon församling. För dem blir förbönstelefonen deras enda livlina.
 
Vill du ha förbön? Arkens förbönstelefon är öppen måndag, onsdag och torsdag kl 9-11.00 Telefonnummer: 08-588 840 40