Välkommen till Helandemöte som hålls varje tisdag och torsdag kl 14.00 i Barnkyrkans lokal. Mötet innehåller undervisning om helande utifrån Bibeln och avslutas med möjlighet till personlig förbön. Du får ny kraft, nytt mod och kan blicka framåt. Ingen anmälan behövs, det är bara att komma! Till helandemötet (helande-undervisningen) kan du bjuda med sjuka och behövande människor.