Nu börjar en ny omgång med omtyckta relationsdagar, en serie på fyra delar fördelat på hela året 2019. Två datum kommer att äga rum nu i vår och de två andra i höst. Varje relationsdag har ett fristående tema, vilket gör att man kan komma oavsett om man varit med tidigare eller inte. Relationsdagen varvar undervisning med samtal i grupp och möjlighet till enskilda samtal. Ibland ges även tid för egen reflektion.

Den första delen startar lördagen den 2 februari. Temat denna gång är relationen mellan man och kvinna. Det är inte en renodlad äktenskapskurs, utan hit kan man komma både enskilt eller i par om man vill. Ett grundläggande behov i alla relationer, är behovet av kommunikation! Ett problem för många relationer som trasslar, är bristen på kommunikation. Under en relationsdag får man förståelse för hur samspelet med andra människor fungerar, att det finns andra tänkesätt och flera sätt att kommunicera på. Under dagen ges även andra verktyg och viktiga nycklar för bättre relationer. Det finns upprättelse för alla relationer!

Initiativtagaren till relationsdagen är pastor Gunnar Bergling. Till grund för undervisningen ligger tre av hans böcker, Underordna er varandra – en bok om det nytestamentliga teamäktenskapet, Ledarskapet, förkunnelsen och kvinnorna samt Till hjälp inför äktenskapet. 

 

Relationsdagen riktar sig till alla som har relationer! Grunden till goda relationer är att jag har en god relation med Gud – och till mig själv! På relationsdagen får du många nycklar och verktyg till just detta. Välkommen!